پروپوزال ارشد رشته حقوق با موضوع تعهدات وکیل دعاوی در حقوق ایران و آمریکا

پروپوزال کارشناسی ارشد حقوق

پروپوزال کارشناسی ارشد حقوق با موضوع بررسي تطبيقي تعهدات وكيل دعاوي در حقوق ايران و آمريكا فرم پروپوزال نمونه حقوق پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف حقوق خصوصي

بخش هایی از پروپوزال ارشد رشته حقوق با موضوع تعهدات وکیل دعاوی در حقوق ایران و آمریکا

قسمت هایی از پروپوزال کارشناسی ارشد حقوق: ۱- بیان مسأله: موضوع این پایان‌نامه، «بررسي تعهدات وكيل دعاوي در حقوق ايران و آمريكا» است. همچنان‌كه از عنوان این پایان‌نامه مشخص است، قصد بر آن است تا تعهدات وكيل دعاوي در حقوق ايران و آمريكا مورد مطالعه قرار گيرد.

اساساً در قراردادها، اصل بر آن است كه محتواي قرارداد و حدود تعهدات را طرفين قرارداد تعيين مي‌كنند و اين همان اصل آزادي قراردادهاست. وكالت نيز از اين اصل مستثنا نیست. تعهدات وكيل دعاوي را بايد تابع قرارداد دانست و بر پایه چارچوبي كه میان وكيل و موكل ايجاد مي‌شود، اين حدود قابل تعيين است. در خصوص تعهدات وكيل دعاوي تنها نمي‌توان به اين اصل اكتفا نمود و بايد در جزییات حدود تعهدات وكيل دعاوي به قوانين و مقررات خاص آن نيز مراجعه كرد. در حقوق ايران مواد ۳۶ و ۳۵ قانون آيين دادرسي مدني مهم‌ترين راهنما و راه‌گشا در اين باره است. در ماده ۳۵ اين قانون، پس از اينكه قانون‌گذار‏ به اختيار موكل در اعطاي نيابت در مراحل دادرسي اشاره كرده، اموري را متذكر شده كه براي داشتن اختيار در آنها، تصريح موكل را ضروري مي‌داند. همچنین اموري وجود دارد كه توكيل در آنها، خلاف قانون بوده و غيرقابل نيابت هستند. با توجه به اینکه نظام دادرسی آمریکا، کامن لایی است، تفاوت‌های اساسی با نظام حقوقی ایران که تلفیقی (اسلام و رومی – ژرمنی) است، دارد. در این پایان‌نامه تلاش شده تعهدات وکیل در نظام‌های ایران و آمریکا تبیین شده، موارد افتراق و اشتراک آن کاملاً شرح داده شود. …………………………… ۲- اهمیت و ضرورت تحقیق: …………………………… ۳- پیشینه تحقیق: …………………………… ۴- اهداف تحقیق: ……………………………………. ………………………………….. ۵- فرضيه ‏هاي تحقیق: ……………………………………. ………………………………….. ۶- مدل تحقیق ………………………… …………………………….. ۷- سوالات تحقیق: ……………………………………. ………………………………….. ۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی): ……………………………………. ………………………………….. ۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق: …………………………. ……………………………. ۱۰- روش شناسی تحقیق: الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك): …………………………. ……………………………. ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها: ……………………………………. ………………………………….. ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها : ……………………………………. ………………………………….. د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان): ……………………………………. ………………………………….. ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه: ……………………………………. ………………………………….. ز- ابزار تحقیق: ……………………………………. ………………………………….. هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها: ……………………………………. ………………………………….. منابع : ……………………………………. …………………………………..

25 Nov 2019