پرسشنامه استاندارد افسردگی و اضطراب بک + پرسشنامه اضطراب کودکان

پرسشنامه اضطراب بک

در زمینه آزمون های سنجش اضطراب میتوان گفت به جرات پرسشنامه اضطراب بک استاندارد ترین و کامل ترین آزمون میباشد و به همین نسبت هم موارد استفاده بسیار زیادی دارد.

شما عزیزان در ادامه میتوانید با بخش هایی از پرسشنامه اضطراب و افسردگی بک آشنا شده و احیانا اگر قصد دانلود کردن این پرسشنامه استاندارد اضطراب بک را داشته باشید میتوانید با کلیک روی دکمه زیر این پرسشنامه اضطراب بک را که بصورت فایل ورد و قابل ویرایش میباشد دانلود کنید.

دانلود کنیــــــــــــد

آزمون اضطراب بک

اين آزمون داراى ٢١ سوال و هر سوال داراى ٤ گزينه مى ‌باشد که بصورت ابداً، خفيف، متوسط و شديد نمره‌گذارى مى ‌شوند. اين پرسشنامه وضعيت اضطرابى افراد را در طى هفته گذشته مورد ارزيابى قرار مى دهد

فهرستى از علائم معمول اضطراب در پائين ذکر شده است. لطفاً هر مورد را بدقت بخوانيد سپس با انتخاب هر يک از علائم، مشخص کنيد که هر يک از اين علائم در طول هفته گذشته و امروز چه مقدار شما را ناراحت کرده‌اند.

دانلود آزمون بک


موارد مشابه :


پرسشنامه مقیاس اضطراب ریاضی کودکان

معرفی پرسشنامه : پرسشنامه استاندارد مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان (MASC)( چیو هنری، 1990، به نقل از امیری، 1393).

 

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

پرسشنامه اضطراب رياضي: بنا به تعريف توبايس و ويسراد اضطراب رياضي به عنوان ترس ، احساس عدم سازماندهي ذهني يك نوع فلج ذهني و گونه اي درماندگي تعريف مي شود كه در برخي افراد هنگامي كه با يك تكليف رياضي مواجه مي شوند ديده مي شود . اين ترس هم به لحاظ عاطفي وهم به لحاظ شناختي نسبت به مفاهيم و تكاليف رياضي اتفاق مي افتد (عماري ، 1383، به نقل از امیری، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه

اضطراب رياضي : اين مفهوم به عنوان متغير وابسته در اين پژوهش به كار رفته و توسط پرسشنامه ي اضطراب رياضي براي كودكان( MASC ) چيو و هنري مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

مولفه های پرسشنامه اضطراب کودکان:

این مقیاس اضطراب ریاضی را در 4 بعد:

1-اضطراب یادگیری ریاضی:گویه های 1و5و6و7و8و9

2- اضطراب حل مسأله  ریاضی: گویه های 2و10و11و3و13و14

3- اضطراب معلم ریاضی: گویه های 4و12

4- اضطراب ارزیابی ریاضی: گویه های 15تا22  مورد اندازه گیری قرار می دهد

 

 

روش های تحلیل پرسشنامه های استاندارد اضطراب و افسردگی

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استاندارد اضطراب و افسردگی استفاده کرد

 1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
 2. تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X و سوالات  آن 1 تا 7 است شما باید سوالات 1 تا 7 را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا ... است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

 

 • نمره گذاری پرسشنامه:

 

1

2

3

4

هیچ

کم

زیاد

بسیار زیاد

 

 • تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه
 • بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 10 پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 10 کنید
 • مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است
 • تعداد سوالات پرسشنامه * 1 = حد پایین نمره

حد پایین نمره

 حد متوسط نمرات

حد بالای نمرات

22

44

88

 • امتیازات خود را از 22 عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن 22 و حداکثر 88خواهد بود.
 • نمره بین 22 تا 29: میزان اضطراب ریاضی در حد پایینی می باشد.
 • نمره بین29 تا 58: میزان اضطراب ریاضی در حد متوسطی می باشد.
 • نمره بالاتر از 58: میزان اضطراب ریاضی در حد بالایی می باشد.

 

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها

 اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش امیری(1393) برای تعیین روایی و تأیید اینکه آیا سوالات و گویه های پرسشنامه برای سنجیدن اهداف مورد نظر مناسب هستند یا خیر ؛ از نظرات استاد راهنما و چندین متخصص که در این حوزه فعالیت داشته اند استفاده شد و بعد از جمع آوری نظرات و بررسی پیشنهادات این افراد، و بحث وگفتگو با استاد راهنما پایایی آن تایید گردید.

 

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش امیری (1393) پایایی پرسشنامه از طرسق ضزیب آلفای کرونباخ پایایی آن را با استفاده از آلفای کرانباخ 84/0گزارش نموده است.

22 Apr 2019