Blog

پرسشنامه استاندارد افسردگی و اضطراب بک + پرسشنامه اضطراب کودکان

22 Apr 2019

پرسشنامه اضطراب بک

در زمینه آزمون های سنجش اضطراب میتوان گفت به جرات پرسشنامه اضطراب بک استاندارد ترین و کامل ترین آزمون میباشد و به همین نسبت هم موارد استفاده بسیار زیادی دارد.

شما عزیزان در ادامه میتوانید با بخش هایی از پرسشنامه اضطراب و افسردگی بک آشنا شده و احیانا اگر قصد دانلود کردن این پرسشنامه استاندارد اضطراب بک را داشته باشید میتوانید با کلیک روی دکمه زیر این پرسشنامه اضطراب بک را که بصورت فایل ورد و قابل ویرایش میباشد دانلود کنید.

دانلود کنیــــــــــــد

آزمون اضطراب بک

اين آزمون داراى ٢١ سوال و هر سوال داراى ٤ گزينه مى ‌باشد که بصورت ابداً، خفيف، متوسط و شديد نمره‌گذارى مى ‌شوند. اين پرسشنامه وضعيت اضطرابى افراد را در طى هفته گذشته مورد ارزيابى قرار مى دهد

فهرستى از علائم معمول اضطراب در پائين ذکر شده است. لطفاً هر مورد را بدقت بخوانيد سپس با انتخاب هر يک از علائم، مشخص کنيد که هر يک از اين علائم در طول هفته گذشته و امروز چه مقدار شما را ناراحت کرده‌اند.

دانلود آزمون بک


موارد مشابه :


پرسشنامه مقیاس اضطراب ریاضی کودکان

معرفی پرسشنامه : پرسشنامه استاندارد مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان (MASC)( چیو هنری، 1990، به نقل از امیری، 1393).

 

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

پرسشنامه اضطراب رياضي: بنا به تعريف توبايس و ويسراد اضطراب رياضي به عنوان ترس ، احساس عدم سازماندهي ذهني يك نوع فلج ذهني و گونه اي درماندگي تعريف مي شود كه در برخي افراد هنگامي كه با يك تكليف رياضي مواجه مي شوند ديده مي شود . اين ترس هم به لحاظ عاطفي وهم به لحاظ شناختي نسبت به مفاهيم و تكاليف رياضي اتفاق مي افتد (عماري ، 1383، به نقل از امیری، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه

اضطراب رياضي : اين مفهوم به عنوان متغير وابسته در اين پژوهش به كار رفته و توسط پرسشنامه ي اضطراب رياضي براي كودكان( MASC ) چيو و هنري مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

مولفه های پرسشنامه اضطراب کودکان:

این مقیاس اضطراب ریاضی را در 4 بعد:

1-اضطراب یادگیری ریاضی:گویه های 1و5و6و7و8و9

2- اضطراب حل مسأله  ریاضی: گویه های 2و10و11و3و13و14

3- اضطراب معلم ریاضی: گویه های 4و12

4- اضطراب ارزیابی ریاضی: گویه های 15تا22  مورد اندازه گیری قرار می دهد

 

 

روش های تحلیل پرسشنامه های استاندارد اضطراب و افسردگی

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استاندارد اضطراب و افسردگی استفاده کرد

 1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
 2. تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X و سوالات  آن 1 تا 7 است شما باید سوالات 1 تا 7 را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا ... است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

 

 • نمره گذاری پرسشنامه:

 

1

2

3

4

هیچ

کم

زیاد

بسیار زیاد

 

 • تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه
 • بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 10 پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 10 کنید
 • مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است
 • تعداد سوالات پرسشنامه * 1 = حد پایین نمره

حد پایین نمره

 حد متوسط نمرات

حد بالای نمرات

22

44

88

 • امتیازات خود را از 22 عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن 22 و حداکثر 88خواهد بود.
 • نمره بین 22 تا 29: میزان اضطراب ریاضی در حد پایینی می باشد.
 • نمره بین29 تا 58: میزان اضطراب ریاضی در حد متوسطی می باشد.
 • نمره بالاتر از 58: میزان اضطراب ریاضی در حد بالایی می باشد.

 

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها

 اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش امیری(1393) برای تعیین روایی و تأیید اینکه آیا سوالات و گویه های پرسشنامه برای سنجیدن اهداف مورد نظر مناسب هستند یا خیر ؛ از نظرات استاد راهنما و چندین متخصص که در این حوزه فعالیت داشته اند استفاده شد و بعد از جمع آوری نظرات و بررسی پیشنهادات این افراد، و بحث وگفتگو با استاد راهنما پایایی آن تایید گردید.

 

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش امیری (1393) پایایی پرسشنامه از طرسق ضزیب آلفای کرونباخ پایایی آن را با استفاده از آلفای کرانباخ 84/0گزارش نموده است.

دانلود کنید : پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی + خودکارآمدی تحصیلی

22 Apr 2019

پرسشنامه خودکارآمدی

نمونه های زیادی از پرسشنامه خودکارآمدی را میتوانید در سایت ما پیدا کرده و دانلود نمایید . این نمونه پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی بصورت فایل قابل ویرایش ورد ارائه شده و همراه آن دو فایل پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی و پرسشنامه خودکارآمدی بزرگسالان هم قابل دانلود میباشند.

در ادامه بخش هایی از این نمونه پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی را مشاهده مینمایید.

شیوه نمره گذاری آزمون

شیوه نمره گذاری پرسشنامه خود کارآمدی بر اساس یک مقیاس 5 درجه ای انجام می گیرد؛ که امتیاز هر یک به ترتیب ذیل است: کاملاً مخالف 1، مخالف 2، حد وسط: 3، موافق: 4، کاملاً موافق: 5، بنابراین بیشترین امتیاز این پرسشنامه 85  و کمترین امتیاز آن 17 می باشد.

نمره گذاری سوال 2، 4، 5، 7، 11، 12، 14، 16 به صورت معکوس می باشد.

روایی و پایایی

روایی و پایایی پرسشنامه در پژوهش براتی بختیاری به میزان 79% و همچنین در پژوهش ملک شاهی و همکاران 73% اثبات شده است. لذا این مقیاس از نظر آماری قابل توجیح می باشد.

برای دانلود این نمونه پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی شرر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

نمونه تحقیقاتی دانشجویی پرسشنامه خودکارآمدی خبرگان

فرهیخته عزیز این پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانشجویی جهت انجام پایان­نامه دکتری تهیه گردیده و هدف محقق از این مطالعه « طراحی مدل ارتقاء خودکارآمدی در سازمان های دولتی ایران و تحلیل رابطه آن با رهبری اصیل» می­باشد. بنابراین پاسخ­های دقیق و با تامل شما، اینجانب را در اجرای این تحقیق یاری خواهد نمود.

 

سوال 1 تا 9 مربوط به عامل «تجارب موفقیت آمیز» است.

سوال 10  تا 19 مربوط به عامل «یادگیری جانشینی/ الگوگیری» است.

سوال 20 تا 26 مربوط به عامل «ترغیب کلامی/ اجتماعی» است.

سوال 27  تا 34 مربوط به عامل «برانگیختگی روانشناختی و فیزیولوژیک» است.

منبع:

سليماني، عفت  و هویدا، عفت. (1392). بررسي مفهوم خودكارآمدي در نظريه شناخت اجتماعي باندورا، علوم اجتماعي، 17(3): 91-97.

 

تعدادی از سوالات رایگان پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی

در این بسته یک پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی هم قابل دانلود میباشد که در ادامه بخش هایی و تعدادی از سوالات آزمون پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی را مشاهده میکنید.

سؤالات

كاملاً موافقم

موافقم

تا حدودی موافقم

نظری ندارم

تا حدودی مخالفم

مخالفم

كاملاً مخالفم

1.من مطمئن هستم که می توانم نتایج خوبی را در امتحان بگیرم، اگر تمام حواسم را به آن معطوف کنم.

 

 

 

 

 

 

 

2. اگر یک مسئله درسی را متوجه نشوم همه تلاشم را برای حل آن انجام می دهم.

 

 

 

 

 

 

 

3. وقتی می شنوم که دیگر دانش آموزان در امتحاناتشان موفق نبوده اند. این موضوع مرا بیشتر برای موفقیت مصمم می کند.

 

 

 

 

 

 

 

4. من مطمئن هستم با مدت زمانی که در اختیار دارم به قدر کافی برای امتحانات آماده خواهم شد.

 

 

 

 

 

 

 

5. من هنگام رو به رو شدن با مسائل سخت تحصیلی آن ها را کنار می گذارم.

 

 

 

 

 

 

 

6. هر چقدر هم که تلاش کنم نمی توانم بسیاری از مسائل درسی را حل کنم.

 

 

 

 

 

 

 

7. من مطمئن هستم که از عهده مسائل که در جریان تحصیل قادر به حل آن ها نبوده ام خواهم بود.

 

 

 

 

 

 

 

8. من انتظار دارم که نتیجه خوبی را در امتحانات پایان نیم سال تحصیل بگیرم.

 

 

 

 

 

 

 

9. من می ترسم که در امتحانات پایان نیم سال تحصیلی کم شانسی بیاورم.

 

 

 

 

 

 

 

10. من به توانایی خودم در انجام موفقیت آمیز امتحانات شکی ندارم.

 

 

 

 

 

 

 

 

پرسشنامه بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران با میزان خرید صنایع دستی

27 Mar 2019

پرسشنامه رفتار خرید

پرسشنامه بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران با میزان خرید صنایع دستی (امیرخانی و همکاران ۱۳۹۳)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

رشته کارآفرینی فرهنگی  هست

این پرسشنامه توسط امیرخانی و همکاران ۱۳۹۳ ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.

بخش اول

بخش اول شش سؤال در مورد ویژگی‌های جمعیت شناختی گردشگران را شامل می‌شود. (ملیت، جنسیت، سن، وضعیت تأهل، تحصیلات، میزان درآمد ماهیانه).

بخش دوم

این بخش هشت سؤال در مورد ویژگی‌های سفر گردشگران به مقصد اصفهان را دربرمی گیرد. (تعداد دفعات سفر، مدت اقامت، هدف اصلی از سفر، ترکیب همراهان سفر، نحوه تدارک سفر، تعداد همراهان زن، تعداد همراهان مرد، تعداد همراهان زیر ۱۷ سال).

بخش سوم

در بخش سوم هفت سؤال که به بررسی رفتار خرید گردشگران می‌پردازد گنجانده شده است. (نحوه شرکت در خرید، چگونگی پرداختن به فعالیت خرید، اقلام صنایع‌دستی خریداری‌شده، اطلاعات کسب‌شده در مورد انواع صنایع‌دستی اصفهان، قیمت آن‌ها و مکان‌های فروش صنایع‌دستی، میزان هزینه کرد برای صنایع‌دستی، تعداد روزهای اختصاص داده‌شده به خرید به‌طور میانگین، اشخاصی که معمولاً توسط گردشگر برایشان سوغاتی خریده می‌شود).

بخش چهارم

شامل دو جدول است که یکی مشتمل بر ۲۷ مورد از ویژگی‌های یک صنایع‌دستی مطلوب از نظر گردشگران است که اهمیت هریک آن‌ها به کمک طیف لیکرت پنج‌گانه و از یک تا پنج مشخص می‌شود. در این جدول به گزینه خیلی کم عدد یک و به گزینه بسیار زیاد عدد پنج نسبت داده‌شده است. جدول دوم نیز به کمک طیف لیکرت پنج گزینه‌ای به بررسی نگرش گردشگران نسبت به قیمت صنایع‌دستی می‌پردازد.

جدول ۳-۵: سؤالات بخش چهارم پرسشنامه

شماره سؤالات پرسشنامه (بخش چهارم) متغیر
جدول ۱طیف لیکرت ۵گزینه‌ای ویژگی‌های صنایع‌دستی محبوب از نظر گردشگران خارجی
جدول۲ طیف لیکرت ۵گزینه‌ای نگرش گردشگران نسبت به قیمت صنایع‌دستی

بخش پنجم

بخش آخر شامل دو سؤال است. یک سؤال با ۱۵ گزینه که به بررسی منابع اطلاعاتی مورداستفاده گردشگران خارجی برای خرید (به ویژه صنایع‌دستی) می‌پردازد. سؤال دوم نیز با ۱۵ گزینه به بررسی مشکلات بازار صنایع‌دستی میدان نقش جهان اصفهان از نظر گردشگران خارجی می‌پردازد.

جدول ۳-۶: سؤالات بخش پنجم پرسشنامه

شماره سؤالات پرسشنامه (بخش پنجم) متغیر
سؤال ۱ منابع مورداستفاده گردشگران جهت کسب اطلاعات
سؤال ۲ مشکلات بازار صنایع‌دستی میدان نقش جهان

برای تنظیم پرسشنامه این پژوهش از مقیاس فاصله‌ای (طیف پنج‌گانه لیکرت) استفاده‌شده است و از گردشگران خواسته شد تا نظر خود در مورد سؤالات را در قالب نمراتی از یک تا پنج اعلام کنند

 

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) دهقان و همکاران ۱۳۹۲

27 Mar 2019

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) دهقان و همکاران ۱۳۹۲

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه توسط دهقان و همکاران ۱۳۹۲ ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.

به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ۲۰ سوالی مدیریت ارتباط با مشتری استفاده گردید.این پرسشنامه به شکل طیف پنج گزینه­ای لیکرت تنظیم و در سه برگ کاغذ A4  توزیع شده، از تعداد ۱۲۰ پرسشنامه توزیع شده بین مشتریان ۱۰۸ پرسشنامه جمع­آوری گردیده و از بین ۱۰۸ پرسشنامه، ۶ پرسشنامه به صورت ناقص پر شده بود که در تجزیه و تحلیل دخیل داده نشدند.

لینک دانلود

پرسشنامه عملکرد بازاریابی (دهقان و همکاران ۱۳۹۲)

27 Mar 2019

پرسشنامه عملکرد بازاریابی

پرسشنامه عملکرد بازاریابی (دهقان و همکاران ۱۳۹۲)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه توسط دهقان و همکاران ۱۳۹۲ ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است. به منظور جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ۱۰ سوالی عملکرد بازاریابی استفاده گردید.این پرسشنامه به شکل طیف پنج گزینه­ای لیکرت تنظیم و در سه برگ کاغذ A4  توزیع شده، از تعداد ۱۲۰ پرسشنامه توزیع شده بین مشتریان ۱۰۸ پرسشنامه جمع­آوری گردیده و از بین ۱۰۸ پرسشنامه، ۶ پرسشنامه به صورت ناقص پر شده بود که در تجزیه و تحلیل دخیل داده نشدند.

برای دانلود کلیک کنید

پروپوزال آماده مهندسی برق تمامی گرایش ها

27 Mar 2019

پروپوزال آماده برق

جدیدترین و کاملترین نمونه های پروپوزال آماده برق برای تمامی گرایش ها با امکان دانلود رایگان تعدادی از نمونه ها و خرید نمونه های کاملتر و جدیدتر .. علاوه بر پروپوزال آماده برق در سایت ما انواع مقاله بیس 2019 رشته مهندسی برق برای پایان نامه , نمونه های پایان نامه دانلودی برق در تمام گرایش ها و .. پرسشنامه و ... موجود است که میتوانید برای مشاهده و دانلود آنها روی دکمه زیر کلیک کنید.

پروپوزال مهندسی برق

دانلود پروپوزال چارچوب تحلیلی برای قابلیت اطمینان در نیروگاه های بادی

پروپوزال آمادهتوضیحات و دانلود

دانلود پروپوزال تحلیل قابلیت اطمینان در بهره برداری از ترانسفورماتورهای قدرت

پروپوزال آمادهتوضیحات و دانلود

دانلود پروپوزال مکانیابی بهینه محدود کننده جریان خطا در ریزشبکه

پروپوزال آمادهتوضیحات و دانلود

دانلود پروپوزال مطالعه ای بر تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی روی ترانسفورماتورهای توزیع

پروپوزال آمادهتوضیحات و دانلود

دانلود پروپوزال آنالیز و پیش بینی مصرف انرژی برق با استفاده از روش های داده کاوی

پروپوزال آمادهتوضیحات و دانلود

دانلود پروپوزال عملکرد جزیره ای سیستم قدرت با در نظر گرفتن شاخص امنیت

پروپوزال آمادهتوضیحات و دانلود

دانلود پروپوزال بهبود کیفیت توان سیستم قدرت در حضور منابع تولید پراکنده

پروپوزال آمادهتوضیحات و دانلود

دانلود پروپوزال مطالعه ای بر شاخص های پایداری گذار در سیستم های قدرت از طریق داده های واحدهای سنجش فازور

پروپوزال آمادهتوضیحات و دانلود

دانلود پروپوزال رویکردهای بهینه قیمت گذاری برق در بازارهای عمده فروش برق

پروپوزال آمادهتوضیحات و دانلود

دانلود پروپوزال راهبردهای قیمت گذاری برق در بازارهای رقابتی ایران

پروپوزال آمادهتوضیحات و دانلود

دانلود پروپوزال مطالعه ای بر امکان بهره برداری و نصب انرژی های تجدیدپذیر در استان هرمزگان

پروپوزال آمادهتوضیحات و دانلود

دانلود پروپوزال تحلیل پایداری دینامیکی ریزشبکه ها با تمرکز بر توربین های بادی

پروپوزال آمادهتوضیحات و دانلود

دانلود پروپوزال پیکربندی مجدد و تخصیص بهینه خازن در سیستم توزیع در راستای کاهش تلفات

پروپوزال آمادهتوضیحات و دانلود

دانلود پروپوزال مطالعه ای بر قابلیت اطمینان در ریزشبکه های هوشمند

 

 

پروپوزال ارشد رشته حقوق با موضوع تعهدات وکیل دعاوی در حقوق ایران و آمریکا

25 Mar 2019

پروپوزال کارشناسی ارشد حقوق

پروپوزال کارشناسی ارشد حقوق با موضوع بررسي تطبيقي تعهدات وكيل دعاوي در حقوق ايران و آمريكا فرم پروپوزال نمونه حقوق پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف حقوق خصوصي

بخش هایی از پروپوزال ارشد رشته حقوق با موضوع تعهدات وکیل دعاوی در حقوق ایران و آمریکا

قسمت هایی از پروپوزال کارشناسی ارشد حقوق: ۱- بیان مسأله: موضوع این پایان‌نامه، «بررسي تعهدات وكيل دعاوي در حقوق ايران و آمريكا» است. همچنان‌كه از عنوان این پایان‌نامه مشخص است، قصد بر آن است تا تعهدات وكيل دعاوي در حقوق ايران و آمريكا مورد مطالعه قرار گيرد.

اساساً در قراردادها، اصل بر آن است كه محتواي قرارداد و حدود تعهدات را طرفين قرارداد تعيين مي‌كنند و اين همان اصل آزادي قراردادهاست. وكالت نيز از اين اصل مستثنا نیست. تعهدات وكيل دعاوي را بايد تابع قرارداد دانست و بر پایه چارچوبي كه میان وكيل و موكل ايجاد مي‌شود، اين حدود قابل تعيين است. در خصوص تعهدات وكيل دعاوي تنها نمي‌توان به اين اصل اكتفا نمود و بايد در جزییات حدود تعهدات وكيل دعاوي به قوانين و مقررات خاص آن نيز مراجعه كرد. در حقوق ايران مواد ۳۶ و ۳۵ قانون آيين دادرسي مدني مهم‌ترين راهنما و راه‌گشا در اين باره است. در ماده ۳۵ اين قانون، پس از اينكه قانون‌گذار‏ به اختيار موكل در اعطاي نيابت در مراحل دادرسي اشاره كرده، اموري را متذكر شده كه براي داشتن اختيار در آنها، تصريح موكل را ضروري مي‌داند. همچنین اموري وجود دارد كه توكيل در آنها، خلاف قانون بوده و غيرقابل نيابت هستند. با توجه به اینکه نظام دادرسی آمریکا، کامن لایی است، تفاوت‌های اساسی با نظام حقوقی ایران که تلفیقی (اسلام و رومی – ژرمنی) است، دارد. در این پایان‌نامه تلاش شده تعهدات وکیل در نظام‌های ایران و آمریکا تبیین شده، موارد افتراق و اشتراک آن کاملاً شرح داده شود. …………………………… ۲- اهمیت و ضرورت تحقیق: …………………………… ۳- پیشینه تحقیق: …………………………… ۴- اهداف تحقیق: ……………………………………. ………………………………….. ۵- فرضيه ‏هاي تحقیق: ……………………………………. ………………………………….. ۶- مدل تحقیق ………………………… …………………………….. ۷- سوالات تحقیق: ……………………………………. ………………………………….. ۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی): ……………………………………. ………………………………….. ۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق: …………………………. ……………………………. ۱۰- روش شناسی تحقیق: الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك): …………………………. ……………………………. ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها: ……………………………………. ………………………………….. ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها : ……………………………………. ………………………………….. د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان): ……………………………………. ………………………………….. ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه: ……………………………………. ………………………………….. ز- ابزار تحقیق: ……………………………………. ………………………………….. هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها: ……………………………………. ………………………………….. منابع : ……………………………………. …………………………………..

پرسشنامه تاثیر راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه و تاثیر آن بر تمایل به سرمایه¬گذاری

23 Mar 2019

پرسشنامه تاثیر راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایهو تاثیر آن بر تمایل به سرمایه­ گذاری( فواکه۱۳۹۲)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

این پرسشنامه توسط  فرشاد فواکه۱۳۹۲  ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است. پرسشنامه محقق ساخته بر اساس طیف لیکرت که شامل سه بعد و ۳۸ سوال به شرح زیر است.

جدول۳-۱ ساختار پرسشنامه

ابعاد اصلی ابعاد فرعی سوالات متناظر در پرسشنامه
ریسک بازار اولیه ریسک عدم جمع آوری وجوه نقد ۱
ریسک سوء استفاده واسط از وجوه دریافتی ۲
ریسک عدم فروش دارایی به واسط ۶-۳
ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی ۸-۷
ریسک بازار ثانویه ریسک نرخ سود یا اجاره­بها ۱۱-۹
ریسک اعتباری ۱۳-۱۲
ریسک تورم ۱۵-۱۴
ریسک عملیاتی ۱۹-۱۶
ریسک نوسانات نرخ ارز ۲۰
ریسک نقدینگی ۲۴-۲۱
ریسک غیر مالی ریسک سیاسی ۲۸-۲۵
ریسک ناشی از دخالت دولت ۳۱-۲۹
ریسک قوانین و مقررات ۳۵-۳۲
ریسک­های مرتبط با دارایی ۳۸-۳۶

 …

پرسشنامه بررسی تاثيرعوامل بازاريابي اجتماعي برارزش نام تجاري بانك ملي از ديدگاه مشتريان

23 Mar 2019

پرسشنامه بررسی تاثيرعوامل بازاريابي اجتماعي برارزش نام تجاري بانك ملي از ديدگاه مشتريان (انوري ۱۳۹۱)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

براي سنجش نگرش ها در این تحقیق از مقياس ليکرت درجه بندي شده، از کاملا موافق تا کاملا مخا لف ، در قالب پنج گزينه استفاده شد.در اين پژوهش، براي سنجش متغیرها، پرسشنامه محقق فرنوش انوري ۱۳۹۱ ساخته طراحی شده است و براي سنجش روايي ابزار تحقيق پرسشنامه از اساتيد وصاحبنظران بازاريابي کمک گرفته شد .

پرسشنامه شامل اجزای زیر است:

الف)نامه همراه(مقدمه ای برای آماده کردن پاسخ دهنده به پرسشنامه) ب)دستورالعمل ج)سوال های پرسشنامه

درتحقیق حاضر از پرسشنامه خود ایفا وبسته استفاده شده است که پرسشنامه این تحقیق شامل چهارسوال عمومی وبیست ویک سوال اختصاصی می باشد.

دانلود پرسشنامه و مقاله بیس ترجمه شده برای پایان نامه مهندسی عمران

23 Mar 2019

دانلود پایان نامه عمران

برای دانلود مقاله بیس عمران , مقاله ترجمه شده , پروپوزال آماده و پایان نامه مهندسی عمران یکی از حرفه‌های مهندسی است که به طراحی، نگهداری و ساخت سازه‌های مصنوعی و طبیعی شامل جاده‌ها، پل‌ها، کانال‌ها، سدها و ساختمان‌ها می‌پردازد. از لحاظ قدمت، مهندسی عمران پس از مهندسی جنگ، دومین نظام مهندسی به حساب می‌آید و امروزه مهندسی عمران، حد واصل مهندسی نظامی و مهندسی غیرنظامی محسوب می‌گردد. مهندسی محیط زیست، مهندسی ژئوتکنیک، ژئوفیزیک، ژئودزی، مهندسی کنترل، مهندسی حمل و نقل، علوم زمین، علوم جوی، مهندسی قانونی، مهندسی شهری، مهندسی هیدرولیک، علم مواد، مهندسی سازه‌های دریایی، مدیریت سواحل، نقشه‌برداری و مهندسی سازه از جمله زیرشاخه‌های مهندسی عمران هستند.

تاریخچه پایان نامه عمران

آغاز فعالیت‌های مهندسی عمران احتمالاً بین ۴۰۰۰ تا ۲۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح و در مصر باستان و میان‌رودان بوده‌است. هنگامی که انسان‌ها زندگی عشایری را رها کردند؛ نیاز به ساخت‌وساز جهت تأمین سرپناه پدید آمد. در همان زمان گسترش حمل‌ونقل به نحو فزاینده‌ای اهمیت یافت و به اختراع چرخ و همچنین آغاز دریانوردی منجر شد.

تا پیش از دوران مدرن، تفاوت واضحی بین مهندسی عمران و معماری وجود نداشت. و اغلب از این دو عنوان به جای یک‌دیگر استفاده می‌شد. از ساخت هرم‌های مصری (۲۷۰۰–۲۵۰۰ پیش از میلاد) می‌توان به عنوان اولین نمونه از ساخت سازه‌های عظیم یاد کرد. از دیگر سازه‌های تاریخی عمرانی می‌توان به سامانهٔ مدیریت آب قنات در ایران باستان (با قدمت بیش از ۳۰۰۰ سال)، پارتنون در یونان باستان (۴۴۷–۴۳۸ پیش از میلاد)، جادهٔ آپیا در روم باستان (۳۱۲ پیش از میلاد) و دیوار بزرگ چین (۲۲۰ پیش از میلاد) اشاره‌کرد.

در قرن هجدهم میلادی تعریف مهندسی عمران از مهندسی جنگ تفکیک شد. جان اسمیتون اولین کسی بود که خود را مهندس عمران خواند. او کسی بود که فانوس دریایی ادیستون را بنا کرد و در سال ۱۷۷۱ به کمک همکارانش انجمن علمی مهندسان عمران اسمیتونین را بنیان نهاد.

در سال ۱۸۱۸ مؤسسهٔ مهندسان عمران در لندن تأسیس شد و در سال ۱۸۲۰ توماس تلفورد، مهندس برجسته، اولین رئیس مؤسسه شد. مؤسسه در سال ۱۸۲۸ مجوز سلطنتی را کسب کرد. متن این مجوز، مهندسی عمران را این‌گونه معرفی می‌کند:

هنر هدایت منابع بزرگ قدرت در طبیعت برای استفاده و آسایش انسان، به عنوان ابزار تولید و حمل‌ونقل در کشور، جهت تجارت داخلی و خارجی، که در ساخت راه‌ها، پل‌ها، قنات‌ها، کانال‌ها، هدایت رودها، و اسکله‌ها جهت واردات و صادرات و ساخت بندرها، لنگرگاه‌ها، خال‌ها، موج‌شکن‌ها و فانوس‌های دریایی به کار می‌رود و هنری برای هدایت قدرت مصنوعی برای اهداف تجاری و ساخت‌وساز و استفاده از ماشین‌آلات و زه‌کشی شهرها و روستاها است.

دانلود مقاله بیس ترجمه شده مهندسی عمران

اکثر مهندسان عمران دارای مدرک دانشگاهی این رشته هستند. برای دانلود مقاله بیس عمران , مقاله ترجمه شده عمران  در بیشتر کشورها، کارشناسی سطح پایهٔ مهندسی عمران است و تحصیل آن اغلب از ۳ تا ۵ سال به طول می‌دانلودد. دروس این سطح، عموماً شامل بخش‌هایی از علوم فیزیک، ریاضی، مدیریت پروژه و دروس اختصاصی مهندسی عمران می‌گردد.

دانلود مقاله ترجمه شده برق؛ مقاله بیس و پروپوزال آماده مهندسی برق

22 Mar 2019

پروپوزال آماده مهندسی برق قدرت

دانلود پروپوزال برق قدرت: پروپوزال ارشد برق به پاس پاسخگویی هرچه بهتر به تقاضاهای رسیده آبنوس از ابتدای مهر ماه ۹۰ با جذب تعدادی از برترین ها اقدام به تاسیست دپارتمان تخصصی مشاوره دانلود پروپوزال های گروه مهندسی برق نمود . هم اکنون ثمره حدود ۵ سال خدمات دهی این دپارتمان بیش از ۸۰۰ پروپوزال دفاع شده در کلیه گرایش های مهندسی برق میباشد و تعداد ۲۸ نیروی متعهد و نخبه رشته مهندسی برق همکار ما در این دپارتمان هستند که از کلیه گرایش های رشته مهندسی برق میباشند . پس بدون توجه به اینکه رشته تحصیلی شما چیست یا چه مقطعی در حال تحصیل هستید میتوانید در زمینه دانلود پروپوزال برق قدرت بر و دانلود پروپوزال ارشد برق از ما کمک بگیرید .

پروپوزال ارشد برق

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشجویانی مقطع کارشناسی ارشد در کلیه دانشگاه های ایران برای دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد مهندسی برق در کلیه گرایش های برق قدرت , برق مخابرات , الکترونیک , کنترل و… روی ما و پشتیبانی از کلیه موضوعات مرتبط در جهت دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد برق حساب نمایید . مهندسی برق (به انگلیسی: Electrical engineering) زیرمجموعه‌ای از مهندسی است که به مطالعه و کاربردهای مرتبط با الکتریسیته، الکترومغناطیس و الکترونیک می‌پردازد.

مقاله ترجمه شده برق

می‌توان مهندسی برق را به دو قسمت عمده تقسیم کرد: بررسی و طراحی سیستم‌های انتقال و تبدیل انرژی الکتریکی ؛ و یا بررسی و طراحی سیستم‌های الکترونیکی برای دانلود مقاله بیس برق, پروپوزال آماده برق , پروپوزال مهنسی برق و مقاله ترجمه شده مهندسی برقپردازش و انتقال اطلاعات، نظیر رایانه‌ها، سامانه‌های مخابراتی، مدارهای مجتمع، رادارها و نظایر آن. به بیان دیگر، مهندسان برق از الکتریسیته یا برای انتقال انرژی و یا برای پردازش اطلاعات استفاده می‌کنند. فراگیرتر شدن استفاده از انرژی الکتریکی و افزایش نیاز به انتقال و نیز پردازش سریع‌تر اطلاعات، مهندسی برق را به یکی از مهم‌ترین و پرتقاضاترین زمینه‌های مهندسی و صنعت تبدیل کرده است.

دانلود مقاله بیس رشته مهندسی برق

 دانلود مقاله بیس برق, پروپوزال آماده برق , پروپوزال مهنسی برق و مقاله ترجمه شده برق تاریخچه رشته مهندسی برق و اولیه مقاله بیس برق, پروپوزال آماده برق , پروپوزال مهنسی برق و مقاله ترجمه شده های دانلود شده در دانشگاه های ایران به بیش از ۷۰ سال قبل بر میگردد . موسسه آبنوس به تاریخ مهر ماه سال ۹۰ با جذب همکاری تعدادی از برترین متخصصان رشته مهندسی برق اقدام به راه اندازی یک دپارتمان تخصصی جهت دانلود مقاله بیس برق, پروپوزال آماده برق , پروپوزال مهنسی برق و مقاله ترجمه شده مهندسی برق نمود. برای دانلود مقاله بیس برق, پروپوزال آماده برق , پروپوزال مهنسی برق و مقاله ترجمه شده برق و دانلود مقاله بیس برق, پروپوزال آماده برق , پروپوزال مهنسی برق و مقاله ترجمه شده ارشد برق درخواست های خود را از طریق تماس با آبنوس یا ثبت درخواست برای ما ارسال نمایید . الکتریسیته یکی از موضوعات جذاب علمی از اوایل قرن هفدهم بوده است.

مقاله بیس ترجمه شده برای همه گرایش ها

 یکی از اولین مهندسین برق احتمالاً ویلیام گیلبرت بوده است دانلود مقاله بیس برق, پروپوزال آماده برق , پروپوزال مهنسی برق و مقاله ترجمه شده مهندسی برق که اولین وسیله اندازه گیری الکتریسیته یا الکتروسکوپ را طراحی کرد و آن را ورسوریوم(versorium)نامید. همچنین او اولین کسی بود که به طور واضح مغناطیس و الکتریسیته‌ی ساکن را تمیز داد. دانلود مقاله بیس برق, پروپوزال آماده برق , پروپوزال مهنسی برق و مقاله ترجمه شده مهندسی برق تا پیش از حدود دهه‌ی ۱۸۸۰، مباحث مربوط به الکتریسیته و کاربردهای آن، زیرمجموعه‌ای از فیزیک تلقی می‌شد. این رشته اولین بار در نیمه ی دوم قرن نوزده میلادی ،بعد از تجاری سازی تلگراف ، تلفن و توزیع برق و استفاده های آن به عنوان یک شغلِ شناخته شده مطرح شد.

 از حدود سال ۱۸۸۵ برخی دانشگاه‌ها و موسسات فناوری مانند دانشگاه کرنل و یا موسسه فناوری ماساچوست، رشته‌ی کارشناسی مهندسی برق را ایجاد نمودند. دانشگاه فنی دارمشتات اولین دانشگاهی بود که در سال ۱۸۸۲ دانشکده مهندسی برق را ایجاد کرد و پس از آن دانشگاه کرنل و دیگر دانشگاه‌ها این رشته را ارائه نمودند. دانلود مقاله بیس برق, پروپوزال آماده برق , پروپوزال مهنسی برق و مقاله ترجمه شده مهندسی برق گرایش‌های مقطع کارشناسی مهندسی برق در ایران رشته مهندسی برق در مقطع کارشناسی دارای ۵ گرایش زیر است.

نمونه های آماده پایان نامه , پروپوزال و مقالات ترجمه شده با بیس از زبان انگلیسی

 در برخی دانشگاه‌ها ٬ گرایش دانشجو پس از گذراندن ۳ تا ۵ ترم مشخص می‌شود. مهندسی قدرت مهندسی الکترونیک مهندسی مخابرات دانلود مقاله بیس برق, پروپوزال آماده برق , پروپوزال مهنسی برق و مقاله ترجمه شده مهندسی برق مهندسی کنترل مهندسی پزشکی (بیوالکتریک ـ در برخی دانشگاه‌ها) دانلود مقاله بیس برق, پروپوزال آماده برق , پروپوزال مهنسی برق و مقاله ترجمه شده مهندسی برق در دانشگاه های صنعتی شریف٬ تهران و صنعتی امیرکبیر گرایش سیستم‌های دیجیتال (که در تقسیم‌بندی پنج‌گانه ٬ زیرمجموعه‌ای از گرایش الکترونیک محسوب می‌شود) به ۵ گرایش فوق اضافه شده‌است در دانشگاه صنعت آب و برق٬ علاوه‌بر گرایش قدرت٬ گرایش شبکه‌های انتقال و توزیع ایجادشده‌است که ترکیبی از گرایش قدرت و مباحث مربوط به شبکه سراسری برق و مدیریت توزیع و مصرف می‌باشد.

مقاله ترجمه شده مهندسی برق قدرت word

 مباحث اصلی رشته برق به‌طور کلی، مباحث اصلی مهندسی برق (عمدتاً در دوره‌ی کارشناسی ) موارد زیر هستند: معادلات دیفرانسیل، جبر خطی و تحلیل فوریه پردازش سیگنال (پیوسته و گسسته‌زمان) مدارها و سیستم‌های الکترونیکی آنالوگ مدارها و سیستم‌های الکترونیکی دیجیتال، ریزپردازنده‌ها الکترومغناطیس، امواج الکترومغناطیسی و آنتن‌ها دانلود مقاله بیس برق, پروپوزال آماده برق , پروپوزال مهنسی برق و مقاله ترجمه شده مهندسی برق word ماشین‌های الکتریکی (موتورها، ژنراتورها و ترانسفورمرها) سیستم‌های انتقال انرژی الکتریکی سیستم‌های مخابراتی و انتقال اطلاعات (آنالوگ و دیجیتال) سیستم‌های کنترل و رباتیک مدار های الکتریکی ۱و۲ ، سیگنال ها و سیستم ها ، الکترونیک ۱و۲ ،مدار های منطقی ، الکترومغناطیس ، معادلات دیفرانسیل ، ریاضیات مهندسی ، آمار و احتمالات ، ماشین های الکتریکی ۱و۲ ، بررسی سیستم های قدرت ۱ برخی از دروسی است که دانشجویان تمام گرایش های مهندسی برق در مقطع کارشناسی موظف به گذراندن آن هستند.

پروپوزال همراه با مقاله بیس جدید و سایر رشته ها: بررسی انطباق فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی دزفول با شاخص های سازمان چابک پروپوزال کامل (فایل  Word) ۱- بیان مسأله: ۲- اهمیت و ضرورت تحقیق: ۳- پیشینه تحقیق: ۴- اهداف تحقیق: ۵- فرضيه ‏هاي تحقیق: ۶- مدل تحقیق ۷- سوالات تحقیق: ۸- ...
مشاهده جزئیات
دانلود نمونه پروپوزال آماده مدیریت همراه با مقاله بیس جدید بررسی رابطه بین تعهد سازمانی کارکنان و رضایتمندی مشتریان پروپوزال کامل (فایل  Word) ۱- بیان مسأله: ۲- اهمیت و ضرورت تحقیق: ۳- پیشینه تحقیق: ۴- اهداف تحقیق: ۵- فرضيه ‏هاي تحقیق: ۶- مدل تحقیق ۷- سوالات تحقیق: ۸- تعريف واژه‏ها و ...
مشاهده جزئیات

مقاله ترجمه شده جدید برق قدرت

پروپوزال با مقاله بیس جدید بررسی رابطه بین استراتژی زنجیره تأمین ناب و عملکرد بيان مسئله (شامل ذکر مشکل/مشکلات اصلی، خلاء پژوهشی و پیوند بحث با مخاطبان) زنجيره تأمين در سالهاي اخير نظر بسياري از محققان و صنعتگران را به خود جلب كرده است. ...
مشاهده جزئیات
پروپوزال همراه با مقاله بیس جدید: بررسی اثر شاخص های سرمایه انسانی بر افزایش نوآوری در سازمان پروپوزال کامل (فایل  Word) ۱- بیان مسأله: ۲- اهمیت و ضرورت تحقیق: ۳- پیشینه تحقیق: ۴- اهداف تحقیق: ۵- فرضيه ‏هاي تحقیق: ۶- مدل تحقیق ۷- سوالات تحقیق: ۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني ...
مشاهده جزئیات
پروپوزال همراه با مقاله بیس جدید: ارزیابی نابی در مراکز خدمات درمانی (مطالعه موردی: بیمارستان پیمانیه شهرستان جهرم) پروپوزال کامل (فایل  Word) ۱- بیان مسأله: ۲- اهمیت و ضرورت تحقیق: ۳- پیشینه تحقیق: ۴- اهداف تحقیق: ۵- فرضيه ‏هاي تحقیق: ۶- مدل تحقیق ۷- سوالات تحقیق: ۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات ...
مشاهده جزئیات

پرپوزال با مقاله بیس

پروپوزال همراه با مقاله بیس جدید: بررسی رابطه ی بکارگیری فناوری اطلاعات و یادگیری سازمانی در اداره كل راه و ترابري استان خراسان رضوي پروپوزال کامل (فایل  Word) ۱- بیان مسأله: ۲- اهمیت و ضرورت تحقیق: ۳- پیشینه تحقیق: ۴- اهداف تحقیق: ۵- فرضيه ‏هاي تحقیق: ۶- مدل تحقیق ۷- ...
مشاهده جزئیات
پروپوزال و مقاله بیس جدید: بررسي رابطه انطباق فرد – محیط با عملکرد کارکنان پروپوزال کامل (فایل  Word) ۱- بیان مسأله: ۲- اهمیت و ضرورت تحقیق: ۳- پیشینه تحقیق: ۴- اهداف تحقیق: ۵- فرضيه ‏هاي تحقیق: ۶- مدل تحقیق ۷- سوالات تحقیق: ۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به ...
مشاهده جزئیات
پروپوزال و مقاله بیس جدید: بررسی شرایط بکارگیری مدیریت پروژه پایدار با توجه به عوامل تاثیر گذار بر آن پروپوزال کامل (فایل  Word) ۱- بیان مسأله: ۲- اهمیت و ضرورت تحقیق: ۳- پیشینه تحقیق: ۴- اهداف تحقیق: ۵- فرضيه ‏هاي تحقیق: ۶- مدل تحقیق ۷- سوالات تحقیق: ۸- تعريف واژه‏ها و ...

پروپوزال , پرسشنامه و مقاله بیس پایان نامه معماری

22 Mar 2019

پروپوزال معماری

در دپارتمان معماری موسسه آموزشی مشاوران علوم تهران هم اکنون صدعا نمونه آماده پروپوزال معماری ] مقاله بیس معماری , دانلود پایان نامه و مقاله بیس پایان نامه و پروپوزال رشته مهندسی معماری  را تدارک دیده ایم . با صرف زمان کمی میتوانید پروپوزال و مقالع بیس پایان نامه معماری مورد نظرتان را انتخاب کردع و دانلود نمایید.

جدیدترین نمونه ها

دانلود پروپوزال معماری با موضوع فرش مواد اولیه و رنگرزی: ارائه سيستم خبره و هوشمند جهت تسريع  فرآيند انتخاب نسخه رنگرزي در صنعت فرش دستباف دانلود پروپوزال آماده و پروپوزال تکمیل شده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، ...
مشاهده جزئیات

دانلود مقاله بیس معماری

صد ها نمونه مقالع بیس معماری با تنوع موضوعی بالا را از ما بخواهید.

Investigation of the friction and wear properties of Ti/TiB2/MoS2 graded-composite coatings deposited by CFUBMS under air and vacuum conditions (2014) بررسی اصطکاک و خواص پوشاندن تیتانیوم پوشش های مدرج-کامپوزیتی Ti/TiB2/MoS2 ته نشین  شده با       CFUBMS     تحت هوا و شرایط خلاء توضیحات: 6 صفحه ...
مشاهده جزئیات
Measuring Privacy Risk in Online Social Networks (2010) ارزیابی ریسک محرمانگی (پنهانی) در شبکه های اجتماعی آنلاین توضیحات: 8 صفحه انگلیسی، 17 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی سنجش ریسک محرمانگی در شبکه های اجتماعی آنلاین، یک کار چالش بر انگیز است. یکی از ...
مشاهده جزئیات
Black spots identification through a Bayesian Networks quantification of accident risk index (2013) شناسایی نقاط سیاه با استفاده از شاخص های کمی ریسک در شبکه های بیزی  (  Bayesian Network) توضیحات: 16 صفحه انگلیسی، 11 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی تصادفات رانندگی ...
مشاهده جزئیات
Integrated Circuit Interconnect Lines on Lossy Silicon Substrate with Finite Element Method (2014) خطوط به هم پیوسته مدار یکپارچه در ماده سیلیکونی پر اتلاف با روش اجزاء محدود توضیحات: 5 صفحه انگلیسی، 11 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله بیس معماری به زبان انگلیسی چکیده فارسی ماده سیلیکونی دارای ...
مشاهده جزئیات
Recent developments in polysaccharide-based materials used as adsorbents in wastewater treatment (2005) تحولات اخیر در مواد مبتنی بر پلی ساکارید به عنوان جاذب در تصفیه فاضلاب مورد استفاده قرارگرفت توضیحات: 33 صفحه انگلیسی، 42 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی آلودگی شیمیایی آب ...

مقاله بیس معماری بصورت word

هم اکنون 120 نمونه کامل مقاله بیس معماری بصورت word قابل دانلود است . برای مقاله بیس معماری  word
Post-construction performance of a two-tiered geogrid reinforced soil wall backfilled with soil-rock mixture (2014) ژئو تکستایل ها (بافت زمینی) و ژئو ممبرین ها: کارایی پس از ساخت یک ژئوگرید دو لایه ای آرماتور با دیواره خاکریزی شده با مخلوط خاک و سنگ توضیحات: ...
مشاهده جزئیات
Effects of the PEDOT interface trap distribution in polymeric OLEDs (2011)   اثرات ناشی از توزیع تله رابط PEDOT در OLEDهای پلیمری توضیحات: 7 صفحه انگلیسی، 11 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی از چهار نوع متفاوت پراکندگی PEDOT برای پی بردن به OLEDهای ...
مشاهده جزئیات
Effect of dust accumulation on solar transmittance through glass covers of plate-type collectors (2001) اثر تجمع گرد و غبار بر عبور انرژی خورشیدی از میان پوشش های شیشه ای جمع کننده های صفحه ای توضیحات: 16 صفحه انگلیسی، 18 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان ...

پروپوزال معماری : مشاهده جزئیات

Mechanical joining of magnesium alloys (2010) اتصال مکانیکی آلیاژهای منیزیم توضیحات: 26 صفحه انگلیسی، 21 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی در مقایسه با روش های اتصال حرارتی مانند جوشکاری و لحیم کاری، تکنیک اتصال مکانیکی برای این قابل توجه است که مواد ...
مشاهده جزئیات
Design of low power CMOS ultra wide band low noise amplifier using noise canceling technique (2013) طراحی تقویت کننده صدای کم پهنای باند فرا CMOS قدرت پایین با استفاده از تکنیک باطل کردن صدا توضیحات: 6 صفحه انگلیسی، 9 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان ...

پروپوزال آماده معماری

دانلود پروپوزال آماده معماری انیمیشن: ارتباط نقاشی سده­ی بیستم و انیمیشن (ساخت یک فیلم انیمیشن تجربی) دانلود پروپوزال آماده و پروپوزال تکمیل شده انیمیشن با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون ...
مشاهده جزئیات
دانلود پروپوزال آماده: شخصیت پردازی شر بر مبنای تفکر اسلامی (با مطالعه موردی مجموعه تلویزیونی معصومیت از دست رفته) قسمت هایی از پروپوزال: بیان مسأله: در این پژوهش قصد داریم تعریفی از شر ، شخصیت پردازی و ترکیب این دو با هم بدهیم و بررسی ...
مشاهده جزئیات
دانلود پروپوزال آماده: شاخصه های الگوی مسکن پایدار (با تاکید بر نقش عرصه های گروهی در پایداری اجتماعی مجتمع های مسکونی) درمشهد قسمت هایی از پروپوزال: بیان مسأله: امروزه به علت نگرش کمی به مسکن وتوجه به رفع کمبود آن از یک طرف و نگرش ...
مشاهده جزئیات

دانلود مقاله بیس و پرپوزال رشته معماری و هنر

دانلود پروپوزال آماده: سیستم پویا برای نخستین بار توسط پروفسور “جی دابلیو فارستر قسمت هایی از پروپوزال: بیان مسأله: از زمان شروع انقلاب صنعتی و تولید و مصرف سوخت‌های فسیلی که هم‌زمان با توسعه‌ی شهرنشینی انسان برای کسب درآمد و ثروت‌اندوزی برای ثروتمندان و رنج ...
مشاهده جزئیات
دانلود پروپوزال آماده:  زیبایی شناسی انیمیشن مستند با نگاهی به آثار دو دهه اخیر قسمت هایی از پروپوزال: بیان مسأله: در دو دهه گذشته، تولید آن دسته از فیلم هایی که به عنوان انیمیشن مستند شناخته می شوند، افزایش یافته است و غالبا در جشنواره ...
مشاهده جزئیات
دانلود پروپوزال آماده:  روایت¬شناسی سینمای مستند دهه هشتاد ایران براساس نظریات دیوید بوردول قسمت هایی از پروپوزال: بیان مسأله: روایت ضرورتا باید کسی را داشته باشد تا متن را ارائه کند  مولف، قصه­ی داستان را روایت کند  راوی، در جهان داستان زندگی کند، غم­ها و ...
مشاهده جزئیات
دانلود پروپوزال آماده:  رمانس ایرانی از نظر ساختار و محتوا با توجه به رویکرد نورتروپ فرای قسمت هایی از پروپوزال: بیان مسأله: هر روزه با حجم انبوهی از تولیدات دراماتیک روبروییم که مخاطبین خود را مسحور و به صندلی­ سالن­های مختلف-چه سینما و چه تئاتر- ...
مشاهده جزئیات
دانلود پروپوزال آماده:  راهکارهای ایجاد طرح و نقش مدرن در منسوجات بافتی طرح دار (مبلمان) قسمت هایی از پروپوزال: بیان مسأله: مدرنیته نوعی شیوه زیستن و تجربه کردن زندگی به شمار می آید که از تحولات صنعتی شدن، شهرنشینی و تفکیک حوزه دینی از غیر ...
مشاهده جزئیات
Foundations of Attack–Defense Trees (2011) فونداسیون درختهای حمله-دفاع - توضیحات: 16 صفحه انگلیسی، 21 صفحه ترجمه آماده فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی - چکیده ترجمه فارسی: تعاریف رسمی درختان حمله-دفاع را ارائه خواهیم داد. بحث می کنیم که این درختان ابزاری ساده و در عین ...
مشاهده جزئیات

دانلود مقاله ترجمه شده معماری

SnowFlock: Rapid Virtual Machine Cloning for Cloud Computing (2009) اسنوفلاک: تکثیر سریع ماشین مجازی برای محاسبه ابر - توضیحات: 12 صفحه انگلیسی، 25 صفحه ترجمه آماده فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی - چکیده ترجمه فارسی: انشعاب ماشین مجازی (VM), انتزاع جدید محاسبه ابری بوده که ...
مشاهده جزئیات
Shape memory alloys (2007) آلیاژهای حافظه قالب - توضیحات: 20 صفحه انگلیسی، 35 صفحه ترجمه آماده فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی - چکیده ترجمه فارسی: هدف سمینار جاری , معرفی آلیاژهای اثر حافظه می باشد , موادی که با اعمال گرما دچار تغییر شکل می ...
مشاهده جزئیات
Industrial brand value and relationship performance in business markets — A general structural equation model (2006) کاربرد آلیاژهای حافظه شکل در ساختمانهای شهر ی - توضیحات: 9 صفحه انگلیسی، 22 صفحه ترجمه آماده فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی - چکیده ترجمه فارسی: آلیاژ حافظه شکل ...
مشاهده جزئیات

مقاله ترجمه شده با بیس مقاله از زبان انگلیسی word معماری

Superconductivity(2010) ابررسانایی توضیحات: 8 صفحه انگلیسی، 10 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی   چکیده فارسی پدیده ی ابر رسانایی که در آن مقاومت الکتریکی تعدادی از مواد به طور کامل در دماهای پایین ازبین می رود،یکی از جالب ترین و پیچیده ترین مسائل در جسم ماده ...
مقاله ترجمه شده با بیس مقاله از زبان انگلیسی word معماری  مشاهده جزئیات
Fast communication: Nonlinear system identification using IIRSpline Adaptive Filters (2015) ارتباط سریع: شناسایی سیستم غیر خطی با استفاده از فیلتر های انطباقی Spline IIR توضیحات: 6 صفحه انگلیسی، 15 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی هدف این مقاله ، گسترش کار قبلی برروی ...
مشاهده جزئیات
An enzymatic biosensor for hydrogen peroxide based on CeO2 nanostructure electrode posited on ITO surface (2013) یک بیوسنسور آنزیمی برای پایه پروکسید هیدروژن بر روی نانوساختار CeO2       الکترورسوب یافته در سطح ITO توضیحات: 6 صفحه انگلیسی، 14 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده ...
مشاهده جزئیات
Interdigitated Microelectrodes Biosensor for Thyroid Stimulating Hormone Detection (2013) بیو سنسورهای بهم پیوسته میکرو الکترود برای شناسایی هورمون تحریک کننده تیروئید توضیحات: 4 صفحه انگلیسی، 10 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی شناسایی هورمون های تحریک کننده تیروئید (TSH) برای مداخله زود هنگام ...

مقاله ترجمه شده با بیس مقاله از زبان انگلیسی word معماری

مشاهده جزئیات
Applying Linked Data Technologies to Greek Open Government Data: A Case Study (2008) بکارگیری فناوری های داده های مرتبط برای داده های دولت باز یونان توضیحات: 8 صفحه انگلیسی، 10 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی داده های دولت باز منبع ارزشمندی از ...
مشاهده جزئیات
Radial Basis Function Based Neural Network for Motion Detection in Dynamic Scenes (2013) شبکه عصبی مبتنی بر تابع مبنای شعاعی برای کشف حرکات در محیط های پویا توضیحات: 12 صفحه انگلیسی، 27 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی کشف حرکات، فرایند بخش بندی ...
مشاهده جزئیات
دانلود پروپوزال آماده:  دلالت های معنایی در فیلم های سینمایی قسمت هایی از پروپوزال: 1- بیان مسأله: همان‌طور که گفته شد در فرایند ارتباط، پیام یا پیام‌های به ریخت‌هایی گوناگون از فرستنده به گیرنده منتقل می‌شود، با یک نگاه عمیق‌تر می‌توان هر پیام را یک ...
مشاهده جزئیات
دانلود پروپوزال آماده: تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌های عصر قاجار: مطالعه موردی نقاشی دوره فتحعلی‌شاه قاجار (1250-1212 ه.ق) قسمت هایی از پروپوزال: 1- بیان مسأله: بنا به تعریف بوردیو هر اثر هنری درون فضایی تعریف می‌شود و این فضا به معنای نظامی همگون از اندیشه ها ...
مشاهده جزئیات
دانلود پروپوزال آماده: تحلیل گفتمان جشنواره کن و اسکار با مطالعه موردی فیلم طعم گیلاس و جدایی نادر از سیمین قسمت هایی از پروپوزال: 1- بیان مسأله: سینما به عنوان هنر هفتم، بخشی از نظام ارتباطات محسوب می شود که همواره بر تولید و تحلیل ...
مشاهده جزئیات
دانلود پروپوزال آماده: تحلیل گفتمان انتقادی در فیلم "یه حبه قند" قسمت هایی از پروپوزال: 1- بیان مسأله: تحلیل­گفتمان­انتقادی، گرایشی بین رشته­ای است که از دهه 1960 تا اواسط دهه 1970 طی تغییراتی گسترده در رشته­هایی مانند انسان­شناسی، جامعه­شناسی، روان­شناسی، زبان­شناسی، نشانه­شناسی و غیره که ...
مشاهده جزئیات
دانلود پروپوزال آماده: تحلیل گفتمان جنگ و رابطه آن با سینما در سه دهه بعد از انقلاب ایران (با تاکید بر آثار حاتمی کیا) قسمت هایی از پروپوزال: 1- بیان مسأله: سینمای جنگ در ایران که عموما با نام سینمای "دفاع مقدس"شناخته می­شود،­ به علت ...
مشاهده جزئیات
دانلود پروپوزال آماده: تحلیل ظرفیت های نمایشی داستان فریدون در شاهنامه و مقایسه تطبیقی آن با لیرشاه شکسپیر قسمت هایی از پروپوزال: 1- بیان مسأله: وجود شباهت های انکار ناپذیر چه به لحاظ محتوا و روند داستان و چه به لحاظ شخصیت پردازی و دیگر ...
مشاهده جزئیات
دانلود پروپوزال آماده: تحلیل ساختاری و زیبایی‌شناسی زیورآلات آبگینه معاصر ایران و بررسی شرایط حضور آن در بازارهای جهانی قسمت هایی از پروپوزال: 1- بیان مسأله: توجه به هنر آبگینه با در نظر گرفتن پیشینه‌ی پر محتوای آن در ادوار گذشته و قدمت و کیفیت ...
مشاهده جزئیات
دانلود پروپوزال آماده: تحلیلِ انتقادیِ گفتمانِ فیلمِ ایرانیِ«یه حبه قند»اثرِ رضا میرکریمی قسمت هایی از پروپوزال: 1- بیان مسأله: تحلیلِ گفتمان که در زبانِ فارسی به معنی سخن‌کاوی، ‏تحلیلِ کلام و تحلیلِ گفتار نیز ترجمه شده است، یک گرایشِ میان‌رشته‌ای است که از سال 1960 ...
مشاهده جزئیات
دانلود پروپوزال آماده: تبلیغات در تئاتر ایران قسمت هایی از پروپوزال: 1- بیان مسأله: تبلیغات یکی از راه های رایج جلب نظر مخاطب به سوی یک کالا است. حال ممکن است این کالا محصولی صنعتی و تجاری و یا محصولی هنری باشد. به طور کلی ...
مشاهده جزئیات
دانلود پروپوزال آماده: تأثیر نقوش سفال کلار بر قالی کلاردشت قسمت هایی از پروپوزال: 1- بیان مسأله:   .................................   2- اهمیت و ضرورت تحقیق:   .................................   3- پیشینه تحقیق:   .................................   4- اهداف تحقیق: ........................................... 5- فرضيه ‏هاي تحقیق: ........................................... 6- مدل تحقیق .............................. 7- سوالات تحقیق: ........................................... 8- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی): ........................................... 9- ...
مشاهده جزئیات

پروپوزال آماده و تکمیل شده معماری

دانلود پروپوزال آماده معماری: تأثیر مشخصات ساختمانی فرش دستباف( نوع گره، جنس نخ چله وتعداد لای نخ پرز )در تعیین خواص عملکردی آن قسمت هایی از پروپوزال: 1- بیان مسأله:   .................................   2- اهمیت و ضرورت تحقیق:   .................................   3- پیشینه تحقیق:   .................................   4- اهداف تحقیق: ........................................... 5- فرضيه ‏هاي تحقیق: ........................................... 6- مدل تحقیق .............................. 7- سوالات تحقیق: ........................................... 8- ...
دانلود نمونه پروپوزال معماری  موضوع: بررسی ابزار آلات و اصطلاحات موسیقی در دیوان خاقانی  نمونه پروپوزال تکمیل شده و آماده رایگان مدیریت و روانشناسی و کامپیوتر و پزشکی و حسابداری و فرم نمونه پر شده پروپوزال دکتری و ارشد برای روش تحقیق رایگان. فرم ...
مشاهده جزئیات
پروپوزال تکمیل شده معماری
دانلود پروپوزال آماده: بررسی نقش­مایه­های هندسی در نشانه­های انتزاعی دهه 70 و 80 ایران عنوان پایان­نامه عملی طراحی 15 نشانه با استفاده از نقش­مایه­های هندسی  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس ...
مشاهده جزئیات
پروپوزال تکمیل شده معماری :  دگردیسی زیبایی شناسی، در سینمای مستند نوین ایران با نگاهی به گزیده فیلم های دهه 80 قسمت هایی از پروپوزال: 1- بیان مسأله: در مسیر سینمای مستند ایران جریانی نوین شکل گرفته است که مختصات ویژه و متفاوتی از جریان غالب مستند سازی ...
مشاهده جزئیات
دانلود پروپوزال آماده معماری:  دستيابي به تحليل دريافت شهروندان قائمشهري از موسيقي محلي مازندران قسمت هایی از پروپوزال: 1- بیان مسأله: امروزه ما در دوراني به سر مي‌بريم كه ديگر موسيقي ،بخشي از زندگي روزمره آدم ها در آمده است و از سويي ديگر تجربه مصرف ...
مشاهده جزئیات
دانلود پروپوزال آماده رشته معماری:  خانه ی ایرانی (خانه ی امروزی با دیدگاه ایرانی_اسلامی) قسمت هایی از پروپوزال: 1- بیان مسأله: امروزه مسکن ظاهرا فقط محلی برای سکونت می باشد نه برای آرامش روحی و روانی افراد خانواده زیرا بسیاری از سودجویان و ماده پرستادن دنیای غرب ...
مشاهده جزئیات
دانلود پروپوزال معماری:  تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش افسردگی سالمندان ساکن در خانه سالمندان استان ایلام قسمت هایی از پروپوزال: 1- بیان مسأله: یافته های بژوهشی نشان میدهد که پس از اجرای موسیقی درمانی افسردگی سالمندان کاهش یافته است(پاکدامن و همکاران).در ایران نتایج پژوهش فروغان ...
مشاهده جزئیات
دانلود پروپوزال آماده:   حکمت مساجد اسلامی با تکیه بر مسجد شیخ لطف الله قسمت هایی از پروپوزال: 1- بیان مسأله: تعابیر بسیاری از حکمت وجود دارد که هر کدام اشاره به ساحاتی مختلف دارد. اما هنراسلامی تعبیری که از حکمت دارد به قلمرویی متعالی ...
مشاهده جزئیات

پروپوزال رشته معماری به همراه مقاله بیس

دانلود پروپوزال معماری به همراه مقاله بیس معماری آماده:  چگونگی راه یابی مولفه های دینی فرهنگ عامه در فیلم های ایرانی با بررسی فیلم به همین سادگی قسمت هایی از پروپوزال: 1- بیان مسأله: از اوایل قرن بیستم میلادی و با ظهور عکاسی؛سینما و شیوه های باز تولید و تکثیر آثار ...
مشاهده جزئیات
دانلود پروپوزال آماده: تحلیل و ارزیابی صورت بندی مضامین معنوی (حس معنوی – استعلایی) در سینمای فرانک دارابانت قسمت هایی از پروپوزال: 1- بیان مسأله: هنر همواره بیانگر شکلی از اشتیاق آدمی برای جاودانگی است. به بیان امروزی مشتاق بودن یعنی هیجان زده‏ بودن برای ...
مشاهده جزئیات
دانلود پروپوزال آماده: تصویرگری قصص قرآنی پیامبران برای گروه مخاطب کودک با هدف آموزش مفاهیم دینی و اخلاقی قسمت هایی از پروپوزال: 1- بیان مسأله: قرآن کریم آخرین کتاب آسمانی است و برای هدایت نوع بشر و همه اعصار و ملل فرستاده شده است، لذا ...
مشاهده جزئیات

مقاله ترجمه شده معماری

دانلود مقاله ترجمه شده معماری : تحلیل مولفه های سینمای دینی با مروری بر فیلمهای منتخب دهه هشتاد هجری شمسی قسمت هایی از پروپوزال: 1- بیان مسأله: خداوند عزوجل در آیه 39 سوره احزاب می فرماید: الَّذينَ يُبَلِّغُونَ رِسالاتِ اللَّهِ وَ يَخْشَوْنَهُ وَ لا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلاَّ اللَّهَ وَ ...
مشاهده جزئیات
دانلود پروپوزال آماده: تحليل محتواي هويت اجتماعي زن با تأکيد بر هويت ديني در سينماي دهه هشتاد ايران قسمت هایی از پروپوزال: 1- بیان مسأله: موجوديت هر انساني به تلقي او از خود بستگي دارد و ميزان پيوند و دلبستگي فرد به بيرون از خود ...
مشاهده جزئیات

مشاهده نمونه های آماده

 

دانلود مقاله بیس پایان نامه و پروپوزال رشته حسابداری

22 Mar 2019

مقاله بیس حسابداری

هم اکنون بیش از 290 مقالع بیس حسابداری , مقاله لاتسن حسابداری با ترجمه ؛ مقالع بیس پایان نامه رشته حسابداری  و پرسشنامع عای مرتبط با آن را در سایت بارگذاری کردع ایم که با کلیک و انتخاب آنعا میتوانید در مدت زمانی کمتر از یک دقیه آنها را دانلود و مورد استفاده قرار دهیـــــــــــــد . 

ما آمادگی داریم متناسب با یاز شما به صورت اختصاصی سفارشات شما را انجام دهیــم

دانلود مقالع بیس پایان نامه رشته حسابداری

برای دانلود مقالع بیس پایان نامه حسابداری روی لینک و دکمه زیر کلیک کنید.

آخرین پروپوزال ، مقاله با ترجمه ، مقاله بیس پایان نامه ، پرسشنامه

The accountant's’ perspective on sustainable business practices in SMEs (2014) دیدگاه حسابدار در مورد شیوه های کسب و کار پایدار در شرکتهای کوچک و متوسط
مشاهده جزئیات
Influence of theory, seniority, and religiosity on the ethical awareness of accountants (2014) نفوذ تئوری، ارشدیت، و دینداری بر آگاهی اخلاقی حسابداران
مشاهده جزئیات
Community as stakeholder of the corporate social responsibility programme in Malaysia: outcomes in community development (2013) جامعه به عنوان ذینفعان برنامه مسئولیت اجتماعی شرکت ها در مالزی: نتایج در توسعه جامعه
مشاهده جزئیات
Corporate social responsibility practice and corporate financial performance: evidence from Nigeria companies (2014) عمل مسئولیت اجتماعی شرکت ها و عملکرد مالی شرکت: شواهد از شرکت های نیجریه
مشاهده جزئیات
Impact of executive citizenship and organizational commitment on corporate social responsibility (2014) تاثیر شهروندی اجرایی و تعهد سازمانی بر مسئولیت اجتماعی شرکت ها
مشاهده جزئیات
Corporate social responsibility and its impact in consumer decision-making (2014) مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تاثیر آن در تصمیم گیری مصرف کننده
مشاهده جزئیات
Corporate social responsibility, environmental leadership and financial performance (2013) مسئولیت اجتماعی شرکت ها، رهبری محیط زیست و عملکرد مالی
مشاهده جزئیات
Elements affecting social responsibility in supply chains (2015) عناصر موثر بر مسئولیت اجتماعی در زنجیره تامین
مشاهده جزئیات
Promoting corporate social responsibility and sustainability: a model of integrity (2015) ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت ها و پایداری: یک مدل از تمامیت (کمال)
مشاهده جزئیات
Broadening out and opening up: an agonistic attitude toward progressive social accounting (2015) گسترش و باز کردن: نگرش مجادله ای نسبت به حسابداری اجتماعی مترقی
مشاهده جزئیات
Carbon management accounting and reporting in practice (2015) حسابداری مدیریت کربن و گزارش در عمل
مشاهده جزئیات
benefit corporations as a socially responsible business model: the role of accounting (2015) شرکت های سود به عنوان یک مدل کسب و کار با مسئولیت اجتماعی: نقش حسابداری
مشاهده جزئیات
How does moral intensity impact the moral judgments and whistleblowing intentions of professional accountants? (2015) چگونه شدت اخلاقیات بر قضاوت های اخلاقی و نیت های افشاگرانه حسابداران حرفه ای اثرگذار است؟
مشاهده جزئیات
Leadership, budget participation, budgetary fairness, and organizational commitment (2014) رهبری، مشارکت در بودجه، انصاف بودجه ای و تعهد سازمانی
مشاهده جزئیات
Procedural justice and information sharing during the budgeting process (2014) عدالت رویه ای و به اشتراک گذاری اطلاعات در طول فرآیند بودجه بندی
مشاهده جزئیات
Perspectives on information literacy in the accounting curriculum (2015) چشم اندازی به سواد اطلاعاتی در برنامه های آموزشی و تحصیلی حسابداری
مشاهده جزئیات
The impact of corporate social responsibility on employee performance and cost (2015) تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها در عملکرد کارکنان و هزینه
مشاهده جزئیات
Do stakeholders and social obligations drive corporate social and environmental responsibility reporting? Managerial views from a developing country (2015) آیا سهامداران و تعهدات اجتماعی گزارش مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی شرکت های بزرگ را جهت می دهد؟ دیدگاه های مدیریتی از یک کشور ...
مشاهده جزئیات
The influence of corporate social responsibility disclosure on share prices: Evidence from the United Kingdom (2015) بررسی تأثیر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت بر قیمت سهام : شواهد از انگلستان
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: ارزیابی عملکرد حسابرسان: یک ابزار سازنده یا مخرب از خروجی حسابرسی Performance evaluation of auditors: a constructive or a destructive tool of audit output2017
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: اندازه گیری بهره وری مدیریت امکانات Measuring the productivity of facilities management2017
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: فعال سازی پذیرش بانکداری اینترنتی: یک آزمایش تجربی از مدل پذیرش تکنولوژی پیشرفته (TAM) Enabling internet banking adoption: An empirical examination with an augmented technology acceptance model (TAM)2017
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه:شیوه های بانکی مشتری محور برای مشتریان شرکت های بنگلادش A model of customer-centric banking practices for corporate clients in Bangladesh2017
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: عدالت سازمانی و گردش مالی هزار ساله در حسابداری عمومی Organizational justice and millennial turnover in public accounting2017
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: نقش انصاف در ارائه ی خدمات و قصد رفتاری مشتری: شواهدی از صنعت بانکداری غنا Service fairness and customer behavioral intention: Evidence from the Ghanaian banking industry2017
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: تاثیر استفاده از استراتژی اقیانوس آبی در مزیت رقابتی بانک های تجاری عربستان سعودی The Impact of applying the Blue Ocean Strategy on the Competitive Advantage of Commercial Banks in Saudi Arabia2017
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: عومل تعدیل‌کننده در ارتباط میان کیفیت خدمات و وفاداری مشتری شواهد به دست آمده از بخش بانکی در زیمبابوه Mediators of the relationship between service quality and customer loyalty Evidence from the banking sector in Zimbabwe (2017  
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: الگوهای روندهای توسعه‌ی خدمات جدید در نظام بانکی Patterns of new service development processes in banking (2016  
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: چارچوب‌بندی اندازه گیری و شکل ارزیابی سیستم اطلاعات حسابداری چه تاثیری بر داوری‌های عملکردی زیست‌محیطی دارد؟ How measurement framing and accounting information system evaluation mode influence environmental performance judgments☆ (2016)  
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: حسابداری برای تصمیم‌گیری در رابطه با سرمایه‌گذاری راهبردی با عدم قطعیت فوق العاده بالا Accounting for strategic investment decision-making under extreme uncertainty (2016)  
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: اثرات قابلیت قیاس حسابداری بر روی مدیریت مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت درامدهای واقعی The effect of accounting comparability on the accrual-based and real earnings management (2016
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: کیفیت حسابداری، ریسک اطلاعاتی و ساختار مدتی نوسان موجود در پیرامون اعلان درامدها Accounting quality, information risk and the term structure of implied volatility around earnings announcements (2017)  
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: مروری بر ویژگی‌های عملکردی مدیریت سهامداران در پروژه‌های ساخت‌و‌ساز A review of stakeholder management performance attributes in construction projects(2017)  
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: کیفیت اطلاعات حسابداری، کارایی حاکمیتی و انتخاب شیوه‌ی سرمایه‌گذاری سرمایه Accounting information quality, governance efficiency and capital investment choice(2016)
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: حسابداری ,چه چیزی باعث بهنگام شدن اطلاعات حسابداری می‌شود؟ What makes accounting information timely? (2016  
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: حسابداری ,اثرات گسترش شعبه‌ها بر روی کارایی بانک: شواهد به دست آمده از بانک‌های منطقه‌ای ژاپن Effects of branch expansion on bank efficiency: evidence from Japanese regional banks (2016)
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: حسابداری ,کیفیت اطلاعات حسابداری و مفیدفایده واقع شدن تصمیمات گزارش‌های مالی دولتی حرکت از وجوه نقد به سوی وجوه نقدی اصلاح شده Accounting information quality and decision-usefulness of governmental financial reporting Moving from cash to modified cash (2017)
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: حسابداری ,گزاره‌ی ارزش برند برای مشتریان بانکی در هند Brand value proposition for bank customers in India (2017
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: حسابداری ,الگوهای روندهای توسعه‌ی خدمات جدید در نظام بانکی Patterns of new service development processes in banking (2016)
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: حسابداری ,عوامل تعیین‌ کننده در همکاری در ایحاد خدمات بانکی Determinants of co-creation in banking services (2017)
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: حسابداری ,مدلی برای روش‌های بانکی مشتری-محور برای مشتریان شرکتی در بنگلادش A model of customer-centric banking practices for corporate clients in Bangladesh (2016)
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: مدیریت ,فروش در حین ارائه‌ی خدمات تاثیر تعدیل‌کنندگی سیستم کنترل بر روی رفتار دوجانبه Generating sales while providing service The moderating effect of the control system on ambidextrous behavior (2017)
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: حسابداری ,تفاوت‌های جمعیتی در شناخت کیفیت خدمات بانکی لبنان Demographic differences in Jordanian bank service quality perceptions (2017)
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: مدیریت ,کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتریان: یک تحلیل مشترک برای مشتریان بانکی نیجریه‌ای Quality of service and customer satisfaction: a conjoint analysis for the Nigerian bank customers (2016)
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: حسابداری ,آیا افشای مالی تاثیری بر ارتباط ارزش اطلاعات حسابداری دارد؟ Does financial disclosure influence the value relevance of accounting information?(2013)
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: حسابداری کاوشی در رابطه با ادراک حسابرسان بخش دولتی بر روی حسابرسی عملکرد در مالزی The perception of public sector auditors on performance audit in Malaysia: an exploratory study (2014)
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: حسابداری سودمندی اطلاعات حسابداری: شواهد به دست آمده از بازار مصری The usefulness of accounting information; evidence from the Egyptian market (2009)
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: حسابداری سبک کاربرد اطلاعات و استفاده از اطلاعات حسابداری: یک پژوهش مالزیایی Style of information usage and use of accounting information: a Malaysian study (2012)
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: حسابداری پذیرش یورو و کیفیت اطلاعات حسابداری Euro adoption and the quality of accounting information (2011)
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: حسابداری تاثیر ضعف کنترل داخلی بانک‌های تجاری بر روی ذخایر وام و تدارکات مالی The effect of commercial banks’ internal control weaknesses on loan loss reserves and provisions (2016)
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: حسابداری چارچوب‌بندی اندازه گیری و شکل ارزیابی سیستم اطلاعات حسابداری چه تاثیری بر داوری‌های عملکردی زیست‌محیطی دارد؟ How measurement framing and accounting information system evaluation mode influence environmental performance judgments☆ (2016)
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: مدیریت اثرات قابلیت قیاس حسابداری بر روی مدیریت مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت درامدهای واقعی The effect of accounting comparability on the accrual-based and real earnings management (2016)
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: حسابداری کیفیت حسابداری، ریسک اطلاعاتی و ساختار مدتی نوسان موجود در پیرامون اعلان درامدها Accounting quality, information risk and the term structure of implied volatility around earnings announcements (2017)
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: حسابداری کیفیت اطلاعات حسابداری، کارایی حاکمیتی و انتخاب شیوه‌ی سرمایه‌گذاری سرمایه Accounting information quality, governance efficiency and capital investment choice(2016)
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: حسابداری هزینه‌های حقوقی بانک چه اطلاعاتی در رابطه با کنترل داخلی و ریسک‌های عملیاتی خود را در اختیار ما قرار می‌دهد؟ What do a bank’s legal expenses reveal about its internal controls andoperational risk? _(2016)
مشاهده جزئیات
مقاله بیس پایان نامه: مدیریت تغییرات موفق در سیستم‌های حسابداری مدیریتی : مطالعه‌ی موردی از بخش مراقبت از درمان Successful changes in management accounting systems:A healthcare case study (2016)

 

سوالات آزمون شیوه های نوین تربیت

16 Feb 2019

دوره ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت

شیوه های نوین تربیت فرزند جزء محور های مهم تربیت در آموزش و پرورش می باشد که باید همواره تمامی دانش آموزان و فرزندان ما طبق پیشرفت دنیا با شیوه های و روش های نوین تربیت این آموزش همراه باشد لذا از این رو تیم آموزشی سایت دبیران آنلاین اقدام به تهیه نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت شیوه های نوین تربیتبا محوریت خانواده در آموزش و پرورش نموده است این سوالات در قالب فایل پی دی اف می باشد که مطابق با آخرین بروز رسانی سوالات که توسط همکاران محترم و ارجمند ما برای ما تهیه و ارسال می گردد . در سایت دبیران آنلاین عرضه می شود .

سوالات ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزندشما همکاران ارجمند فرهنگی می توانید با دانلود سوالات مرحله اول آزمون ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند در این دوره شرکت نمائید . و نمره قبولی را کسب نمائید ..

سوالات ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت

منابع دوره جدید

هدف اصلی این ضمن خدمت بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی کشور ایران بود. به این منظور از بین دانش آموزان تعداد 348 نفر و همچنین والدین آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و در دسترس انتخاب گردیدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسش نامه شیوه های نوین تربیت فرزند پروری بامریند، پرسش نامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر و نیز پرسش نامه سبک های حل مسئله کسیدی و لانگ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج نشان داد که  بین شیوه‫های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد و بین سبک های تفکر با شیوه های حل مسئله دانش آموزان رابطه  معنادار وجود دارد. همچنین بین شیوه های  فرزند پروری والدین با سبک های حل مسئله دانش آموزان رابطه  معنادار وجود دارد.

.

نکته مهم در جهت دانلود:

سلام از اینکه زحمت کشیدین و سوالات را در وبلاگ قرار دادین ممنون و سپاسگذارم. متاسفانه من نتوانستم سوالات و جواب صحیح آزمون شیوه های نوین تربیت فرزند را پیدا کنم. اگر لطف کنید سوالات به همراه جواب های صحیح این آزمون را نیز در وبلگ تان قرار بدین لطف بزرگی به ما و تمامی همکاران که دسترسی ندارند ،کردین

دانلود منابع و نمونه سوالات ضمن خدمت تربیت فرزند

جهت دانلود کلیــــــــــــــــــــــــک کنید

سوالات آزمون اول ضمن خدمت شیوه های تربیت نوین

با توجه به برنامه زمانبندی شده انتشار ویدئو های مرتبط با آزمون اول ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت ما محتوای متنی این فیلم ها را در قالب فایل های پی دی اف استخراج کرده و علاوه بر محتوای متنی آزمون اول تعداد زیادی نمونه سوال آزمون اول ضمن خدمت تربیت فرزند را هم از روی آن استخراج کرده ایم . همچنین در روزهای آزمون اول سوالات واقعی آزمون اول تربیت فرزند را هم برای خریداران بسته ارسال خواهیم کرد.

سوالات و منابع آزمون دوم شیوه های نوین تربیت

آزمون مرحله دوم ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت را هم به مانند آزمون اول و آزمون های دیگر بصورت کامل پوشش داده و علاوه بر استخراج محتوای متنی این آزمون , استخراج نمونه سوالات ضمن خدمت شیوه های تربیت فرزند و... در روز های انجام آزمون دوم سوالات واقعی آزمون دوم را هم برای متقاضیان و خریداران از طریق ایمیل یا تلگرام ارسال خواهیم کرد.

سوالات و منابع آزمون سوم تربیت فرزند

آزمون مرحله سوم دوره ضمن خدمت تربیت فرزند را هم به مانند آزمون های اول و دوم از طریق کارگروه اختصاصی این دوره برای شما تدارک خواهیم دید و به لحظه محتوای متنی استخراج شده از فیلم های مرتبط با آزمون سوم , نمونه سوالات آزمون سوم ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت , بازخوردهای مرتبط با فیلم های آزمون سوم تربیت فرزند و سوالات آزمون واقعی مرحله سوم را در سریعترین زمان ممکن در اختیار خریداران بسته دانلودی منابع آزمون و سوالات ضمن خدمت شیوه های تربیت فرزند خواهیم گذاشت.

نمونه سوال و سوالات واقعی آزمون چهارم شیوه های نوین تربیت

آزمون مرحله پایانی ( آزمون مرحله چهارم دوره ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند ) با جهات مختلفی از اهمیت بالاتری نسبت به آزمون های مرحله اول , دوم و سوم دارد , به همین جهت همکاران ما در کارکروه ویژه ای که برای آزمون چهارم ( پایانی ) دوره تربیت فرزند تشکیل داده ایم در جهت ارائه به موقع منابع آزمون , محتوای متنی و نمونه سوالات ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند و سوالات آزمون واقعی مرحله چهارم ضمن خدمت تربیت فرزند قطعا تلاش بیشتری خواهند داشت .

جزوه ومطالب کلی از آزمون تربیت فرزند

شیوه های نوین تربیت فرزند با مفهوم کلی دفاع در برابر تهاجم، بدون استفاده از سلاح و درگیرشدن مستقیم، سابقه ای طولانی در تاریخ بشری به قدمت خلقت انسان دارد. انجام اقدامات شیوه های نوین تربیت در ابعاد گوناگون در حال کنونی در جهت مقابله با تهاجمات دشمن(نظامی و غیرنظامی)، بلاهای طبیعی و غیرطبیعی و تقلیل خسارات ناشی از حملات نظامی دشمن چون: حملات هوایی، زمینی، دریایی و غیرنظامی چون: حملات سایبری، جنگ نرم و بلاهای طبیعی چون: طوفان، سیل، زلزله و... غیرطبیعی

.

دانلود سوالات و منابع آزمون اول , دوم , سوم و چهارم دوره ضمن خدمت تربیت فرزند

 

در ادامه استخراج محتوای متنی از فیلم های جلسات و تحلیل و درآوردن نمونه سوالات ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند از ویدئو های جلسات اینبار به تدوین و تحلیل محتوای استخراج شده از فیلم اول جلسه سوم میپردازیم.

در بین متن استخراجی تعدادی نمونه سوال طرح کرده و سعی داریم با بیان مثال هایی نحوه طرح سوال از این محتوا را بررسی کنیم.

فایل pdf تعدادی از سوالات آزمون اول و دوم

محتوای متنی و منابع آزمون مرحله اول شیوه های تربیت فرزند

محتوای متنی استخراج شده از فیلم  اول جلسه سوم ضمن خدمت شیوه های تربیت فرزند به همراه سوالاتی بصورت نمونه

محور موضوعی : تحول انگیزش و هیجان و ارزشها –اضطراب

اضطراب یک ارزش منفی است و افراد دوست ندارند آن را تجربه کنند. اضطراب کمک میکند فرد از خطرات احتمالی دور باشد

سوال : ارزش حیاتی اضطراب و ترس چیست ؟

جواب : ترس باعث میشود فرد از موقعیت خطر ناک دوری کند.

هم ترس و هم اضطراب از نگاه معطوف به آینده ناشی میشوند . نگرانی از آینده دلیل اصلی اضطراب است

سوال ؟ دلیل اصلی اضطراب چیست ؟

الف : ترس

ب : نگرانی از آینده

ج: پیش بینی خطرات احتمالی

د: موارد ب و ج

سوال دوره تربیت فرزند : انسان ها میتوانند آینده را پیش بینی کرده و خودشان را آماده کنند.

اگر آینده ای که پیش بینی میکنیم پرمخاطره باشد ما دچار ترس و اضطراب میشویم.

اگر آینده خطری پیش بینی نشود ترسی هم نخواهیم داشت.

مثال : گوره خری که از دست شیر فرار کرده وقتی به مرتعی میرسد بدون توجه به آینده شروع به علف خوردن میکند.

اما انسان اینگونه نیست . و خطرات احتمالی را پیش بینمی میکند.

نگرانی قلب اضطراب و ترس است.

نمونه سوالات آزمون سوم و چهارم دوره تربیت فرزند بصورت pdf و رایگان

 ـ کدامیک از موارد زیر از عوامل خطر ساز برای مصرف مواد مخدر محسوب نمی شوند؟الف- وجود افسردگی

ب- دسترس پذیری به مواد مخدر

ج –خانواده و دوستان

د- وجود عضو معتاد درخانواده

 

 

40 ـ در تعریف عوامل محافظت کننده ،کدام  گزینه صحیح می باشد؟الف- عواملی که موجب کاهش رفتارهای پرخطر از جمله گرایش به مواد می شوند.

ب- عواملی که درست نقطه مقابل عوامل خطر قرار دارند

ج- عواملی که تاثیری در معتاد شدن فرد ندارند

د- الف و ب درست است

 

 

59 ـ مهارت های گوش دادن و نحوه شروع مکالمه مربوط به کدامیک از مهارتهای ششگانه گلدستون می باشد؟الف- مهارت های اجتماعی

ب- مهارتهای پایه ای

ج- مهارتهای جایگزین

د- مهارتهای برنامه ریزی

 

 

18 ـ کدام گزینه برای تکمیل جای خالی مناسب است ؟
«
تقریباً در ............. درصد موارد اولین مصرف مواد بدنبال  تعارف دوستان انجام می گیرد»الف- 60 درصد

ب- 70 درصد

ج- 65 درصد

د-  80 درصد

 

 

63 ـ استراتژی همسالان بیشتر بر چه اصولی بنا شده است؟الف –مشاوره

ب- تجربه

ج- فشار گروه همسالان

د- فشار گروه معتادان

 

 

46 ـ براساس برنامه های آموزشی گلدستون کدامیک از موارد زیر جزء برنامه های آموزشی ایشان نمی باشد؟الف- مهارت های پایه ای اجتماعی( برقراری ارتباط با دیگران)

ب- مهارت کنارآمدن با دیگران ( کمک خواستن و آموزش دادن به دیگران)

ج- مهارت کنار آمدن با اضطراب و ترس و استرس( کنار آمدن با احساس خجالت و شرمندگی)

د- مهارت آموزش معتادان درجه اول ( آموزش معتادان )

 

 

ـ کدامیک از موارد زیر جزو عارضه های فردی سوء مصرف مواد می باشند؟الف- مشکلات جسمی و روانی

ب- مشکلات گفتاری

ج- مشکلات رواشناختی

د- هیچکدام

 

 

20 ـ کدامیک از گزینه های زیر از عوامل خطر برای مصرف مواد مخدر محسوب نمی شوند؟الف- فقدان ارزشهای اخلاقی

ب- وجود خشونت و عمل خلاف در یک منطقه

ج- وجود مشاغل کاذب و بیکاری

د- باورهای دینی

 

 

16 ـ مهمترین و مخاطره آمیز ترین دوران زندگی از نظر شروع مواد مخدر کدام دوره می باشد؟الف- دوره جوانی

ب- دوره میانسال

ج- تفاوتی ندارد

د - نوجوانی

 

 

31 ـ معمولاً تاثیر تریاک و هروئین پس از مصرف چند ساعت است؟
الف- 4 الی 6 ساعت

ب- الی 6ساعت 8

ج- 8- الی 10 ساعت
د- 10 الی 12 ساعت

 

 

47 ـ امروزه یکی از پیچیده ترین و بغرنج ترین آسیب اجتماعی و انحراف اجتماعی محسوب میشود؟الف- فقر فرهنگی

ب- اعتیاد

ج- ماهواره

د- حجاب

 

 

ـ کدام گزینه ذیل در مورد اعتیاد صحیح می باشد؟الف- وابستگی جسمی ایجاد می کند

ب- وابستگی روانی ایجاد می کند

ج- تحمل ایجاد می کند

د- همه موارد

 

 

ـ کدامیک از کشورهای زیر بیشترین نقش عمده در استعمارگری و جدید ترین شیوه ها را برای تربیت در ایران داشتند.؟الف-  ایتالیا

ب- انگلستان

ج آمریکا

د- پرتغال

 

 

25 ـ کدامیک از موارد زیر از جمله عوامل محافظت کننده در کلاس درس در کاهش گرایش فرزندان به سوء مصرف مواد

می گردد؟الف- عدم توجه به مشکلات دانش آموزان

ب- ایجاد احساس ترس و دلهره در دانش آموزان

ج- وجود جو توام با نشاط و صمیمیت و همدلی در کلاس درس

د –هیچکدام

 

 

56 ـ در کدامیک از استراتژیهای ذیل تاکید بر افزایش دانش و افزایش مهارت های زندگی و تصمیم گیری شده است؟الف- استراتژی جایگزین

ب- استراتژی دانش محور

ج- استراتژی محرک محور

د- هیچکدام

 

 

33 ـ کدامیک از عوارض ذیل از عارضه های اجتماعی سوء مصرف مواد مخدر محسوب نمی شوند؟الف- طرد شدن از جامعه

ب- بیکاری

ج- شیوع بیماریهای عفونی از جمله ایدز و هپاتیت

د- سوء تغذیه و کاهش وزن

 

 

45 ـ از نظر  اسکاپس مناسبترین روش برای پیشگیری از سوء مصرف مواد چیست؟الف - جلوگیری از ورود مواد

ب- آموزش معتادان

ج- استفاده از والدین و همسالان

د- تغیر در نگرش افراد

 

 

38 ـ کدامیک از عوامل زیر از جمله عوامل شیوه صحیح تربیت بین فردی محسوب نمی شوند؟الف- مدرسه

ب- شرایط جسمانی

ج- تاثیر دوستان

د- خانواده

 

 

22 ـ کدامیک از عوامل زیر از جمله عوامل محافظت کننده فرزند در گرایش به مصرف مواد مخدر محسوب می گردد؟الف- نگرش مثبت به مصرف مواد

ب- عدم دسترسی به خدمات رفاهی

ج- داشتن خانواده سالم و همبسته

د –میل به توسعه صنعتی و اجتماعی بشری

 

 

60 ـ در کدامیک از دوره های ذیل افراد برای اثبات فردیت خود ارزشهای خانواده را زیر سوال می برند؟الف- نوجوانی

ب- جوا نی

ج- میانسالی

د –کودکی   بقیه درادامه مطلب

 

دوره شیوه های نوین تربیت فرزند :سوالات آزمون اول , دوم و سوم

9 Nov 2018

همایش شیوه های نوین تربیت

به واسطه اهمیت بسیاری که مقوله شیوه های نوین تربیت از فرزند با محوریت خانواده دارد علاوه بر انتشار روزمره سوالات ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت جسمانی و روانشناختی در فرمت فایل های ورد - پی دی اف , انتشار سوال و نمونه سوال داخل سایت و انتشار تصاویر سوالات ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت و روانشناختی فرزند با محوریت خانواده در سایت و کانال قصد داریم تا پایان دوره همایشی در کنار همکاران گرامی داشته باشیم تا انشاء الله علاوه برقبولی در آزمون شیوه های نوین تربیت جسمانی بتوانند با انرژی و دانش کافی در مسیر آموزش و مراقبت از فرزند با محوریت خانواده امروز و مدیران فردای کشور کوشا باشیم.

شروع فعالیت همزمان با آغاز دوره شیوه های نوین تربیت از فرزند با محوریت خانواده

شروع دوره ضمن خدمت بسیار مهمی با عنوان مراقبت جسمانی , عاطفی و روانشناختی از فرزند با محوریت خانواده انشاالله نقطه شروعی خواهد بود برای استارت قوی و ادامه کار همایش معلمان مراقب دانش آموز که با همکاری بانک فایل معلمان اقدام به طراحی و تدوین انواع سوالات دوره های ضمن خدمت , سوالات آزمون های عملکردی , مدادکاغذی , امتحانی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان عزیز خواهد کرد و در کنار انتشار فایل های مفید بسیار در سایت و کانال اقدام به انتشار ویدئو ها و متون و مقالات آموزشی در جهت مراقبت هرچه بیشتر از فرزند با محوریت خانواده خواهد کرد.

میخواهید عضو فعال همایش معلمان باشید؟

از گوشه گوشه کشور عزیزمان دست همه همکارانی که قصد داشته باشند ما را در جهت پیشبرد اهداف همایش معلمان مراقب دانش آموز یاری کنند میفشاریم و امیدواریم هر روز تعداد بیشتری از فرهنگیان عزیز در این مسیر مقدس به ما بپیوندند.

برای عضویت و پیوستن به تیم های کاری همایش کلیک کنید.

سوالات ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت

هدف ما ایجاد دغدغه جدید و فرهنگ سازی شیوه های نوین تربیت کودکان و نوجوانان و تعامل بیشتر خانواده ها و معلمان است

سوال و محتوای آزمون ها را تا پایان دوره لحظه ای و با جواب از ما بخواهیـــــــــد:از هم اکنون که 6 آبانماه 97 است تا پایان آخرین مرحله آزمون های اصلی و جبرانی دوره ضمن خدمت مراقبت جسمانی عاطفی و روانشناختی در کنار هم خواهیم بود . هدف ما از انتشار رایگان سوالات ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت بسیار بزرگتر از این دوره است و بدنبال ایجاد گروه بزرگی از معلمان مسئول و فعال و فرهنگ ساز در سطح کشور هستیم تا بطور مستمر مساله مراقبت جسمانی عاطفی و روانشناختی از فرزند با محوریت خانواده را در جامعه ساری و جاری کنیم و حتی پا را از مدارس فراتر گذاشته و بحث و فرهنگسازی مساله مراقبت های جسمانی و عاطفی از کودکان و نوجوانان را به سطح جامعه و تک تک اتقا های خانه ها بکشانیم.

طرح جابر ابن حیان با موضوعات مختلف خاکی , آبی , و... برای همه مقاطع تحصیلی اول ابتدایی , دوم ابتدایی , سوم ابتدایی , چهارم ابتدایی , پنجم ابتدایی , و پایه ششم ابتدایی کرده است و در سایت خود بارگذاری کرده است . معلمان , مدیران مدارس و حتی فرزند با محوریت خانواده میتوانند این طرح های پژوهشی را از سایت ما دانلود کنند . تا کنون بیش از 800 نمونه فایل طرح جابر در سایت آپلود شده است که به مرور در ماه های آتی به آنها اضافه شده و طرح هایی که با استقبال کمتری همراه باشند با طرح های جدید جایگزین خواهند شد.

آماده سازی بر اساس آخرین دستورالعمل های آموزش پرورش

طرح هایی که ما آماده سازی کرده و در سایتمان بارگذاری کرده ایم بر اساس آخرین دستورالعمل های آموزش و پرورش میباشند و به صورت مرتبط این فایل ها به واسطه دریافت بازخورد نظرات همکاران عزیز بروز رسانی میشودند.

چگونه این فایل ها را از گویا طرح معلمان دانلود کنم؟

صدای معلم 2 راه را برای دریافت فایل ها در نظر گرفته است . راه اول دانلود از روی سایت میباشد که با مراجعه به لینک زیر میتوانید آنها را دانلود نمایید .

مشاهده دسته بندی ها , انتخاب و دانلود فایل ها

راه دومی که میتوانید این فایل های طرح جابر یا سایر فایل های آموزشی و پژوهشی را دریافت کنید ارتباط در تلگرام با شماره تماس 09353113022 میباشد .  که توصیه میشود ابتدا راه اول را امتحان کنید . اگر در دریافت فایل , پیدا کردن فایل مورد نظرتان و.. مشکلی برخوردید آنگاه با شماره ذکر شده در تلگرام ارتباط بگیرید.

محبت راهکاری موثر برای تعامل سازنده میان آموزش و پرورش و خانواده ها برای تربیت صحیح فرزند است

مطالعات روانشناسی ثابت کرده است که محبت مهم ترین عامل سلامت و شیوه های نوین فرزند با محوریت خانواده است همچنان که عدم آن موجب ناهنجاریهای روانی شده و زمینه آشفتگی های اجتماعی فراوانی را فراهم می سازد . در بهره گیری از روش محبت باید مراعات کرد که :

 • ۱- محبت حقیقی باشد نه تصنعی
  ۲- محبت ابراز و آشکار شود فقط درونی نباشد بلکه در عمل هم مشخص باشد
  ۳- به خاطر ویژگی جسمانی موجود در متربی نباشد ( بلکه به جهت فضایل روحی باشد)
  ۴- بین افراد تبعیض در محبت نباشد
  ۵- شیوه اعمال محبت بر حسب سنین مختلف و متفاوت است .
  ۶- محبت نباید مانع از امر و نهی شود .
  ۷- باید توجه داشت افراط در محبت مطلوب نیست ، زیرا ممکن است موجب شود که متربی لوس و از خود راضی و یا شدیداً وابسته و غیر مستقل بار آید.
 •  
 • مسائل تربیتی : یک مساله درونی است

مسائل تربیتی در وهله ی نخست و در بدو امر یک مسئله درونی ، باطنی و فردی به شمار می آید. لذا مربی باید قبل از تحصیل مراتب بیرونی آن ، حتما ابتدا به تهذیب نفس و پالایش و صیقل روح خود در این زمینه بپردازد.

چرا که اگر از درون کسی نوری ساطع گردید دیگر بدون شک دوستداران نور و روشنایی قطعا به سمت او متمایل خواهند شد.

نفس خود ناکرده تسخیر ای فلان                                 چون کنی تسخیر نفس دیگران

نفس را اول برو در بند کن                                           پس برو آهنگ وعظ و پند کن

با این وجود متاسفانه برخی از سرگروه ها و مربیان به اشتباه گمان می کنند که برای تاثیرگذاری باید یک سری دستورالعمل های ویژه و مدنی وجود داشته باشد! و یا دفترچه راهنمای خاصی مطرح گردد! و یا اساتید تربیتی برای اینکار اوراد و اذکار معینی را به افراد بگویند و یا بیاموزند! تا بتوان دیگران را به خود جذب کرد و تحت تاثیر قرار گذاشت.

حقیقت و روش این کار اصلا اینگونه نیست ، بلکه جذب و تاثیرگذاری امری درونی و غیر مستقیم است.

امر تربیت «راز آلود است»….

یکی از دلایل راز آلود بودن امر تربیت آن است که وجه تمایز آن با تعلیم شفاف و روشن نیست که اکثر افراد تفاوت بین این دو (تعلیم و تربیت) را نمی دانند.

جایگاه معلم و آموزگار در تبیین شیوه های نوین تربیت

آموزگار و معلم هرگز در قالب آموزش , تعلیم و تربیت صرف قادر به تربیت نخواهد بود. و جایگاه ویژه ای در تبیین شیوه های نوین تربیت دارد , چرا که تربیت امریست اصیل، درونی و پرورشی.

یک مربی و سرگروه موفق اول باید به اصلاح نفس خویش بپردازد.

به قول علامه طباطبایی رحمه الله علیه: همانطور که بدون جذب لیلی ، مجنون هرگز مجنون نمی شد، بدون کشش الهی و جذبه حضرت حق نیز کوشش بندگان به جایی نخواهد رسیدم.

این همان شاه رموز و اسرار جذب است که تا کار ما خدایی نباشد و تا خداوند نخواهد ، تلاش ما در این راه موثر واقع نمی گردد.

حدیثی از معصوم:

مَن أصلَحَ بینَهُ و بینَ الله ، أصلَحَ اللهُ بینَهُ و بینَ الناس…..

استراتژی های موفق برای مراقبت های عاطفی و روانشناختی از فرزند با محوریت خانواده

چگونه شیوه های نوین تربیتی را برای پرورش فرزندانی بهتر بکارگیریم؟ نقش محوری خانواده در امور درسی و تربیتی چیست؟

خانواده ها نقش محوری در تربیت فرزند دارند . اما چگونه میتوانیم شیوه های نوین تربیت فرزند را به خانواده ها منتقل کنیم؟

عدم فعالیت و تنبلی گاهی موقت و گذرا است و گاهی مزمن و بیمارگونه. گاهی تنبلی ناشی از بیکاری است. اگر بیکاری داوم داشته باشد به یک بیماری مزمن تبدیل می شود. اگر تنبلی به صورت یک عادت و بیماری در آمده باشد باید، طی دوره ای کوتاه یا طولانی مدت درمان شود. راه های درمان نسبت به افراد و روحیات و شرایط آن ها مختلف است.

بعضی از این راه ها عبارتند از:

۱- ایجاد انگیزه ی فعالیت با اموری مثل برگزاری مسابقات از آسان تا سختباشیب ملایم.

۲- تشویق به موقع و قرار دادن پاداش هایی برای فعالیت.

۳- عدم سختگیری و پرهیز از هر چیزی که موجب احساس سختی کار می شود.

۴- ایجاد حس اعتماد و توکل در افراد با اموری مثل عدم سرزنش و عدم حساسیت و ایراد نگرفتن از شخص و ذکر خدا و تکیه بر قدرت و حمایت او.

۵- پرهیز از شکوه و شکایت در حضور شخص و جلوگیری از گله گذاری و شکوه و نق زدن و غر زدن توسط او.

۵- کمک به نظم در برنامه ریزی و انجا فعالیت ها در زمان خود و عدم تأخیر در انجام آن ها.

۶- ایجاد امیدواری و رفع نگاه بدبینانه و ناامیدی در شخص

۷- توجه به گذر زمان و کمبود وقت.

یکی ازنکاتی که در زدودن این روحیه موثراست آن است که باتوجه به شناختی که مربی ازعلایق و استعدادهای متربی پیدا می کند به او مسولیت هایی درحلقه و سپس در پایگاه و مجموعه بدهد والبته با مراقبت ازآفات مسولیت.

ازدیگرنکات ، هماهنگی با خانواده متربی جهت اعطای مسولیت هایی در منزل ومطالبه از اوست. مهم ترین نکته دراین مورد همان شناخت استعداد و علایق فرد وسیردادن او درهمان مسیر است تا ازاین کسالت بیرون آید.

سوالات شیوه های نوین تربیت

همزمان با شروع سالتحصیلی 98-97 تهران آموزش ( زیر مجموعه بانک فایل معلمان ) اقدام به تشکیل واحد ویژه ای برای پیگیری آزمون های ضمن خدمت و تهیه فایل هایی شامل منابع آموزشی , سوالات واقعی , نمونه سوال و... کرده و با توجه به اهمیتدوره ضمن خدمت مراقبت جسمانی عاطفی و روانشناختی فرزند با محوریت خانواده تهیه بسته های دانلودی قوی برای این دوره ضمن خدمت در دستور کار این واحد قرار گرفت.

بدین جهت یک بسته شامل محتوای آموزشی و نمونه سوالات مراقبت جسمانی عاطفی و روانشناختی فرزند با محوریت خانواده را تدارک دیده ایم که همکار ان گرامی همینک میتوانند با کلیک روی دکمه خرید در ادامه صفحه آن را دانلود و مورد استفاده قرار دهند .

برای دانلود روی دکمه خرید کلیک کنید[purchase_link id="52399" text="خرید" style="button" color="blue"]لینک های دانبود بعد از پرداخت نمایش داده میشود

بسته دانلودی شامل محتوای آموزشی+ نمونه سوال + سوالات آزمون های واقعی ضمن خدمت تربیت فرزند با محوریت خانواده با جواب

از مشخصه های این بسته دانلودی سوالات ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند با محوریت خانواده با جواب  میتوانیم موارد زیر را بیان کنیــــــــــــم.

این بسته در فرمت فایل ورد و پی دی اف با قابلیت چاپ آسان تهیه شده است.

بسته دانلود سوالات ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند با محوریت خانواده متناسب با محتواهای ارائه شده از سوی رایادرس بروزرسانی میشود . عزیزانی که این بسته را خریداری و دانلود نموده اند یا الان میخواهند آنرا خریداری کنند مطمئن باشند اگر ایمیل صحیحی هنگام خرید فایل وارد نمایند همه بروزرسانی ها و موارد اضافه شده بصورت اتوماتیک تا پایان دیماه 97 به ایمیلشان ارسال خواهد شد.

علاوه بر اینکه محتوای متنی ویدئو ها و نمونه سوالات ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند با محوریت خانواده برگرفته از آنها در بسته موجود است در روزهای آزمون با توجه به اینکه 3 نفر از همکاران ما در این آزمون ثبت نام کرده اند در اولین ساعات شروع آزمون سوالات آزمون واقعی به بسته اضافه شده و اتوماتیک برای کلیه خریداران ارسال خواهد شد.

همکاران ما چند بسته سوال آزمون های برگزار شده مشابه این دوره مانند بهداشت روان فرزند با محوریت خانواده را بصورت رایگان در این بسته دانلودی اضافه کرده اند که احتمالا میتواند برای همکاران عزیز مفید به فایده باشد.

لطفا , خواهشا, التماسا کپی نکنیــــــــــــــــــــــــــد

همکار گرامی لطفا فایل های ما را کپی نکنید و به دیگران نفروشید . 3 نفر مستقیما با تهیه و تایپ این مجموعه دانلودی درگیرند و زمان و انرژی زیادی صرف آماده سازی آن میشود . کپی برداری شما و فروش به غیر حتی با وجود آرم و لوگوی ما زیر فایل ها شرعا و قانونا مجاز نمیباشد . لطفا کپی نکنید تا اندک دلگرمی ما در جهت خدمت به همکاران عزیزمان حفظ شود.

کاملترین مجموعه سوالات ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند با محوریت خانواده تقدیم به شما همکاران گرانقدر با نهایت احترام

برای دانلود روی دکمه خرید کلیک کنید[purchase_link id="52399" text="خرید" style="button" color="blue"]لینک های دانبود بعد از پرداخت نمایش داده میشود

تاریخ های احتمالی بروزرسانی سوالات ضمن خدمت  تربیت فرزند

متناسب با انتشار ویدئوی جلسات ما هم سعی خواهیم داشتن با حداقل فاصله اقدام به بروز رسانی و اضافه کردن نمونه سوالات و محتوای متنی استخراج شده از ویدئو ها به این بسته دانلودی کنیم.

تاریخ و ساعت فعال شدن فیلمهای صمن خدمت مراقبت جسمانی و عاطفی

فیلم جلسه اول بخش اول

سه شنبه ۸ آبان ساعت ۱۳:۳۰

فیلم جلسه دوم بخش دوم

شنبه ۱۲ابان ساعت ۱۳:۳۰

فیلم جلسه سوم بخش اول

دوشنبه ۱۴ ابان ساعت ۱۲:۳۰

جلسه چهارم بخش دوم

شنبه ۱۹ ابان ساعت ۱۲:۳۰

جلسه پنجم بخش اول

سه شنبه ۲۲ ابان ساعت ۱۲:۳۰

جلسه ششم بخش دوم

شنبه ۲۶ آبان ساعت ۱۲:۳۰

جلسه هفتم بخش سوم

شنبه ۲۹ ابان ساعت ۱۲:۳۰

جلسه هشتم : شنبه ۳ آذر ساعت ۱۲:۳۰

جلسه نهم بخش اول : سه شنبه ۶آذر ساعت ۱۲:۳۰

جلسه دهم بخش دوم : شنبه ۱۰ آذر ساعت ۱۲:۳۰

برنامه و  بارم بندی دوره

لارم بندی آزمون های این دوره به شرح زیر میباشد .. توجه داشته باشید این دوره فرایند محور است و باید در طول دوره در جلسات باشید , ویدئو ها را ببینید و بازخوردتان را برای هر ویدئو ارسال کنید.

آزمون میان دوره اول: 2 نمره

-آزمون میان دوره دوم: 2 نمره

-آزمون میان دوره سوم: 2 نمره

- آزمون پایانی: 4 نمره

-فعالیت دوره: 8 نمره(هر 100 امتیاز 1 نمره)

-شاخص عملکرد : 2 نمره

سوالات ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت

یک بسته کامل و بروزشونده حاوی منابع آزمون و نمونه سوالات ضمن خدمت شیوه های نوین فرزند با محوریت خانواده + سوالات آزمون واقعی در لحظه و روز برگزاری + سوالات آزمون های مشابه برگزار شده + سوالات پرتکرار آزمون های ضمن خدمت را میتوانید با ورود به لینک زیر دانلود نمایید. مشخصات تعداد سوالات و فایل های موجود در بسته دانلودی را هم در همین لینک میتوانید قبل از دانلود مشاهده نمایید.

فرمت کلیه فایل ها ورد یا پی دی اف میباشند. تصویر نمونه از فضای یکی از فایل های نمونه سوال مراقبت جسمانی عاطفی فرزند با محوریت خانواده

ایمیل صحیح هنگام خرید وارد نمایید تا مرتب تا پایان دوره منابع و سوالات جدید را دریافت کنید.

جهت دانلود بسته از دکمه زیر استفاده نمایید.

[purchase_link id="118635" text="خرید" style="button" color="green"]

 

محتویات این بسته

این مجموعه یک بسته دانلودی بروز شونده است ... تعهد ما ارسال کلیه بروزرسانی ها در سریعترین زمان ممکن به کلیه خریداران تا پایان آزمونهای اصلی و جبراینی این دوره میباشد . بنابر این لازم است هنگام خرید بسته ایمیل صحیح و در دسترس وارد کنید تا در دریافت بروزرسانی ها مشکلی بوجود نیاد.

این بسته در حال حاضر شامل موارد زیر میباشد.

محتوای متنی برگرفته از فیلم های آموزشی جلسه اول و جلسه دوم شیوه های نوین تربیت فرزند

290 نمونه سوال ویژه این دوره مطابق با جلسات اول و دوم تربیت فرزند

2 فایل حاوی سوالات آزمونهای واقعی مشابه برگزار شده جمعا حاوی 189 سوال

یک بسته شامل سوالات پرتکرار آزمونهای ضمن خدمت

فرمت کلیه فایل ها ورد یا پی دی اف میباشند

اطلاعیه های ویژه مجموعه سوالات ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت

تعهد ما رساندن همه بروزرسانی ها به همه خریداران تا پایان دوره است . و قطعا , حتما و یقینا در تحقق این مهم نهایت تلاشمان را خواهیم کرد که دبه موقع موارد اضافه شده اععم از سوال یا نمونه سوال را به خریداران بسته برسانیم .

پس تا پایان دوره سعی کنید هر روز بین ساعات 21 تا 23 ایمیلتان را چک کنید.

توجه شیوه های نوین تربیت  سوالات آزمون واقعی در اولین ساعات شروع آزمون علاوه بر اضافه شدن به بسته دانلودی برای کلیه خریداران ارسال خواهد شد . از این رو نگران این نباشید که بسته را زود بخرید و سوالات بدستتان نرسد .. فقط ترجیحا ایمیل صحیح وارد کنید .. تا شرمنده نشویم.

التماس دعا

[purchase_link id="118635" text="خرید" style="button" color="green"]

مشخصات دوره تربیت فرزند

 این دوره به مدت 18 ساعت و با کد 99506257 به صورت الکترونیکی برای تمام فرهنگیان حوزه آموزشی و در یک مرحله اجرا خواهد شد؛ ثبت نام در این دوره از 15 تا 25 مهر ماه از طریق سامانه LTMS انجام می شود.

شروع دوره از 25 مهر ماه به صورت الکترونیکی و فرآیند محور و از طریق سامانه رایادرس خواهد بود، گفت: فراگیران باید برای گذارندن دوره در هر بخش، مطالب را مطالعه کرده و در آزمون های پودمانی شرکت کنند؛ نمره قبولی در این دوره 12 از 20 است.

سوالات ضمن خدمت تربیت فرزند با محوریت خانواده

چند نکته در باره بسته سوالات ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت:

این مجموعه طوری طرحی شده است که تا پایان دوره مرتبا بروزسانی شود

این بسته در آخرین ویرایش خود حاوی یک فایل برای محتوای متنی جلسه اول و دوم برای آزمون اول ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت میباشد .

در این بسته همینک 124 سوال برگرفته از فیلم های پنج گانه جلسه اول و 160 نمونه سوال از جلسه دوم دوره شیوه های تربیت فرزند  وجود دارد.

دانلود منابع آزمون و نمونه سوالات شیوه های نوین تربیت از فرزند با محوریت خانواده

سوالات و منابع دوره ضمن خدمت 18 ساعته شیوه های نوین تربیت فرزند با محوریت خانواده را با زدن دکمه افزودن به سبد خرید دانلود کنید . لینک دانلود بعد از مرحله پرداخت نمایش داده خواهد شد.

 

← Earlier posts