سنجش اعتیاد به بازیهای رایانه ای

پرسشنامه ی اعتیاد به بازی های رایانه ای

برای مشاهده لیست بیش از 10 نمونه آماده و استاندارد پرسشنامه اعتیاد به بازی های رایانه ای روی دکمه زیر کلیک کنید. در ادامه تعدادی از سوالات موجود در یکی از پرسشنامه ها را مشاهده میکنید.

برای  دیدن لیست موارد دانلودی کلیک کنید

برای مشاهده لیست فایل ها و دانلود آنها روی این دکمه کلیک کنید

نام كامل
آدرس ایمیل آدرس ایمیل واقعی خود را بنویسید.
سن
جنسیت 
تحصیلات 

آیا هر بار نسبت به دفعه ی قبل زمان بیشتری را صرف بازی های رایانه ای می کنید؟





آیا در حین انجام بازی های رایانه ای، احساس هیجان و سرخوشی می کنید؟





آیا زمانی که مشغول انجام بازی های رایانه ای نیستید، بهانه گیر می شوید یا احساس بی قراری می کنید؟ به طوری که باعث شود دوباره به سمت بازی بروید؟





اگر به شما بگویند تا زمان معینی بازی کنید، آیا پس از زمان تعیین شده، قادر نیستید دست از بازی بکشید و باید اعضای خانواده به زور شما را از ادامه ی بازی کردن باز دارند؟





آیا بدلیل صرف وقت برای انجام بازی های رایانه ای، تکالیف و وظایف خود را فراموش می کنید یا آنها را به خوبی انجام نمی دهید؟





آیا الگوی خواب شما به دلیل انجام بازی های رایانه ای به هم خورده است و نظم سابق را ندارد؟





در مورد مدت زمانی که برای انجام بازی های رایانه ای صرف می کنید، به اعضای خانواده دروغ می گویید؟





آیا به دلیل انجام بازی های رایانه ای علایمی مانند خستگی، کمردرد و سردرد برایتان رخ می دهد؟





آیا به دلیل انجام بازی های رایانه ای، بهداشت شخصی خود را فراموش می کنید؟





آیا به دلیل انجام بازی های رایانه ای، وعده های غذایی خود را فراموش می کنید؟





آیا دوست دارید مبالغ زیادی از پول خود را صرف خرید بازی یا کنسول بازی کنید؟





آیا زمان زیادی را صرف با خانواده بودن یا ورزش می کنید؟


برای  دیدن لیست موارد دانلودی کلیک کنید

برای مشاهده لیست فایل ها و دانلود آنها روی این دکمه کلیک کنید

8 May 2018