پرسشنامه استاندارد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

پرسشنامه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

این پرسشنامه دارای 60  سوال بوده و هدف آن سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می باشد.

برای دانلود نسخه کامل و قابل ویرایش پرسشنامه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان روی دکمه زیر یا عبارت دانلود فایل کلیک نمایید و در صفحه باز شده آنرا دانلود نمایید.

لینک دانلود

برای  دانلود کلیک کنید

برای مشاهده لیست فایل ها و دانلود آنها روی این دکمه کلیک کنید

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه

منظور از پیشرفت  تحصیلی یا عدم  پیشرفت در کسب  و یاد گیری  مجموعه  مطالب  است تحت  عنوان  درس که  در طول سال  تحصیلی دانش آموزان  ارائه می شود.

پیشرفت  تحصیلی  بر موفقیت  فرگیران  در امور تحصیلی  اشاره دارد  که بر اساس  آزمون  ها  قابل سنجش  باشد.

تعریف عملیاتی متغییر 

در این پژوهش منظور از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 60 گویه ای  پرسشنامة پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی می­دهند .

 

 

مقیاس  پرسشنامه

این پرسشنامه بر اساس عبارات 2 گزینه ای بلی و خیر (بلی=0 ؛ خیر=1 ) می­باشد

خیر بلی گزينه
1 0 امتياز

نمره گذاری

نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس عبارت دو گزینه ای بلی و خیر می باشد که از 0 تا 1 نمره گذاری شده است.

گزینه

بلی

خیر

امتیاز

0

1

 

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده

 

برای  دانلود کلیک کنید

برای مشاهده لیست فایل ها و دانلود آنها روی این دکمه کلیک کنید

 

 

  1. اما این شیوه نمره گذاری در مورد سوالات 11 و 12و 17و 18 و 20و 23و 24و26 و 30و 32و 33و 35و 38و 39و 41و44 و 48و 50و 51و 53و 54و 55 و 56 و57 و 59و 60 معکوس می شود (بلی=1 و خیر =0 ).

گزینه

بلی

خیر

امتیاز

1

0

 

 

تحلیل بر اساس مولفه ها

 

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید مثلا اگر شخصی سوال 7 پرسشنامه را خیلی کم انتخاب کرده است شما باید در پرسشنامه در جلوی سوال 7 عدد 1 ( خیلی کم ) را بگذارید.

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X و سوالات  آن 1 تا 7 است شما باید سوالات 1 تا 7 را compute کنید تا مولفه x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا ... است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 10 پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 10 کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* 1 = حد پایین نمره

 

برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه ، کل سوال های پرسشنامه را با هم جمع نمایید. این امتیاز دامنه از 0 تا 60 خواهد داشت ، بدیهی است که هر چه این امتیاز بالاتر باشد نشان دهنده میزان پیشرفت تحصیلی بیشتر دانش آموز دبیرستانی خواهد و برعکس.

 

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

لینک دانلود

برای  دانلود کلیک کنید

برای مشاهده لیست فایل ها و دانلود آنها روی این دکمه کلیک کنید

27 Oct 2018